IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-19(19) pentru indicele czu "376.4"

Comunicarea și competența de comunicare la elevii cu dizabilități mintale

CZU : 376.4+159.922.73
Armaşu-Canţîr Ludmila, Cîrligeanu Margareta
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi psiho-sociale ale agresivităţii copiilor cu autism
CZU : 159.922.76+376.4
Vrabie Silvia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea de sine la adolescenţii cu deficienţă mintală și mediul educațional familial
CZU : 159.922.72+376.4.018.1
Antoci Diana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terapii utilizate în recuperarea copiilor cu autism
CZU : 376.42:159.973-053.2
Vrabie Silvia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Система образования детей с нарушениями интеллекта в США

CZU : 376.4(73)
Autor Nou
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(50) / 2009 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale proceselor psihice şi învăţarea de tip şcolar la elevii cu sindromul DOWN
CZU : 159.922.762+376.4.015.3
Rusnac Svetlana, Ghiulnaz Mutalap
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea componentelor culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale

CZU : 376.4
Stratan Valentina, Cerneavschi Viorica
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea comportamentelor pozitive
CZU : 376.4
Toma Sergiu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(58) / 2009 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația copiilor cu dizabilități mintale și fizice în instituția școlară

CZU : 376.4:376.2
Scurtu Nelea, Silistraru Nicolae
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(125) / 2011 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea activității intelectuale a elevilor mici cu dizabilități mintale ușoare prin stimularea proceselor psihice
CZU : 376.4.015.3
Chiperi Nadejda
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrarea copiilor cu autism în școlile de masă

CZU : 376.4-053.2
Lupușor Roxana-Monica
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problema socializării persoanelor cu tulburarea de spectru autist

CZU : 159.922.76+376.4.015.3
Maximciuc Victoria
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 5(45) / 2009 / ISSN 1068-3755 /ISSNe 1934-8002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stabilitatea comportamentală a copiilor cu dizabilităţi mintale ușoare, implicaţi în diferite modele educaţionale

CZU : 376.4:316.62-053.2
Bucun Nicolae, Chiperi Nadejda
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Condiţii de eficientizare a potențialului psihosocial al copiilor cu deficiențe mintale severe

CZU : 376.4.015.3+159.922.762
Bucun Nicolae, Ababii Oleg
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности организации и проведения занятий по футболу с умственно отсталыми учащимися в рамках программы адаптивной физической культуры

CZU : 376.4:796.3
Даниленко Светлана
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atitudinea cadrelor didactice faţă de incluziunea elevilor cu autism în şcoală

CZU : 376.4.015.3+159.922.762
Bucun Nicolae, Vrabie Silvia
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model eficient de management al recuperării copiilor cu deficienţe mentale severe
CZU : 376.42
Ababii Oleg
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recuperarea copilului cu autism folosind terapia comportamentală aplicată

CZU : 159.922.76:376.4
Lucaci Ionela
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile psihologice ale copiilor implicaţi în diverse modele de educaţie
CZU : 376.4
Chiperi Nadejda
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 17(1) / 2014 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19