IBN
Închide

47Publicaţii

1421Descărcări

26979Vizualizări

Briceag Silvia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 41.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 31
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3

2023 - 3

Impactul psihologic al orarului de întrevedere asupra copilului care locuiește separat de părinții săi
Briceag Silvia1 , Hriţcu Alexandra2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei, mun. Bălți
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimismul – nucleu al desăvârșirii spirituale a omului
Briceag Silvia1 , Crivonosov Irina2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Centrul de plasament și reabilitare a copiilor, Bălți
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul psihologic al funcționarului public din mediul urban
Briceag Silvia , Cebotari Stanislav
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 24 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Psychological determinants of neuropsychic resilience in representatives of stressful professions
Briceag Silvia
"Alecu Russo" State University of Balti
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-165-26-6.
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul psihologului în identificarea și asistarea cazurilor de violență domestică.
Briceag Silvia1 , Hriţcu Alexandra2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei, mun. Bălți
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-42. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Relații deficitare în diada părinte-adolescent: intervenții psihologice
Briceag Silvia1 , Hriţcu Alexandra2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei, mun. Bălți
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-48. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială a homosexualității în rândul studenților români: o abordare structurală.
Bulboacă Gabriel1 , Briceag Silvia2 , Robu Viorel3
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 11

Facets of academic stress in the crisis caused by the Covid-19 pandemic
Briceag Silvia , Berezovschi Maria
"Alecu Russo" State University of Balti
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea – perspectivă teoretică și practică
Briceag Silvia1 , Prăsăcăriu Beatrice-Gabriela2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O apariție editorială valoroasă. Mihai ȘLEAHTIȚCHI. Imaginabilis. O introducere în teoria reprezentărilor sociale.
Briceag Silvia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile proceselor psihice și ale învățării la persoanele cu logopatii de etiologie diversă
Briceag Silvia1 , Prisacariu Beatrice-Gabriela2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reziliența psihologică – calitate indispensabilă a unui manager contemporan
Briceag Silvia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de consiliere psihologică a familiilor monoparentale, aflate în risc social
Bocancea Dumitrița , Briceag Silvia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de individualizare a demersului consilierii psihologice în tulburarea afectivă
Briceag Silvia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii psihologice de optimizare a managementului personalului
Briceag Silvia , Didilica Cristina
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-55. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un studiu psihosociologic fundamental: Mihai Șleahtițchi. Imaginabilis. O introducere în teoria reprezentărilor sociale. București:Editura RAO & Chișinău:Editura Știința,2020. 640 p
Briceag Silvia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(61) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности когнитивных процессов y больных эпилепсией
Соболевская-Епуре Анна , Бричяг Силвия
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологическое консультирование подростков с проблемами самооценки
Бричяг Силвия , Одобеску Татьяна
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Profilul psihologic al cuplului după apariţia primului copil
Briceag Silvia , Ciobu Carolina
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-51. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psychological counseling in posttraumatic depression: gender differences
Briceag Silvia
"Alecu Russo" State University of Balti
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 28 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategies of psychological counseling of adolescents with suicide attempt
Briceag Silvia
"Alecu Russo" State University of Balti
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Gestionatrea stresului și fortificarea sănătății psihic e prin gândire pozitivă
Briceag Silvia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-159. Vizualizări-1167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individualizarea demersului consilierii adleriene in tulburarea afectivă
Briceag Silvia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3276-1-9.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-52. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența duratei căsniciei asupra percepției relației maritale a soților
Бричяг Силвия , Корчевой Мария
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 9. 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stima de sine la adolescentii din familii monoparentale
Briceag Silvia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanță
Ediția a 14-a . 2018. Iași . ISBN 978-9975-56-579-0.
Disponibil online 25 April, 2019. Descarcări-52. Vizualizări-1194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de profilaxie a stresului examinațional în instituția superioară de învățământ
Aparatu Ecaterina , Briceag Silvia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 13. 2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-212-2.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-63. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora
Briceag Silvia , Cazacu Daniela , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constelații de expectanțe vis-a-vis de cadrul didactic contemporan
Briceag Silvia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-1220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul tipului de familie asupra percepției ariilor vieții de familie
Briceag Silvia1 , Corcevoi Maria12
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-125. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migratia economica. Studiu de caz
Briceag Silvia , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-81. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea adaptabilității și satisfacției familiale prin terapie experiențială (cazul familiilor cu copii cu dizabilități)
Briceag Silvia , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 22 November, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de consiliere psihologică a familiei în situații speciale de criză
Briceag Silvia1 , Pușcă Catalina2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Spitalul Clinic Municipal, Bălţi
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-76. Vizualizări-1524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Migraţia economică şi impactul ei asupra calităţii vieţii de familie
Briceag Silvia , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-88. Vizualizări-1211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de dezvoltare a capacităţii de comunicare empatică părinte-copil (cazul copilului cu CES)p
Briceag Silvia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 2. 2016. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-71-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Супружеское консультирование методом рационально-эмотивной терапии
Бричяг Силвия
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesin the context of mentality's transformation
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Migrația economică și impactul ei asupra calității vieții de familie
Briceag Silvia , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrația economică și impactul ei asupra calității vieții de familie
Briceag Silvia , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesThe mentalities of society in transformation
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul familiei în tranziție: strategii psihologice de menținere a sitemului familial
Briceag Silvia , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primarMaterialele conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrată aniversării a 55-a de la fondarea Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-45-9.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 6

Comunicarea virtuală vizavi comunicare reală în familia marcata de migraţia economică
Briceag Silvia , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(11) / 2014 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 28 January, 2015. Descarcări-35. Vizualizări-912
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni ale satisfacţiei profesionale la educatori
Briceag Silvia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăColloquia Professorum din 18 octombrie 2013
Ediția 4. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-136-1.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţia performanţială a empatiei în relaţia medic-pacient
Briceag Silvia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăMaterialele colloquia professorum din 12 oct. 2012
Ediţia 3. 2014. Bălţi. ISBN 978-9975-50-135-4.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţionalitatea sistemului familial marcat de migraţia economică
Briceag Silvia , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertate și autoritate în educație
Briceag Silvia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Rezistenţa la educaţie: Soluţii şi perspective
2014. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-132-15-2.
Disponibil online 15 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul didactic – generator de stres. Explorarea vulnerabilităţii personale a angajaţilor la situaţii suprasolicitante sau de criză de la locul de muncă
Briceag Silvia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăMaterialele colloquia professorum din 12 oct. 2012
Ediţia 3. 2014. Bălţi. ISBN 978-9975-50-135-4.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Dezvoltarea asincronică a personalităţii – problemă a copiilor supradotaţi
Briceag Silvia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspectiveMaterialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Calculatorul : prieten sau inamic?
Briceag Silvia , Garbuz Vasile
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(2) / 2010 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Experienţe de implementare a investigaţiilor experimentale în predarea psihologiei în şcoala superioară
Briceag Silvia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.2. 2005. Bălţi. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 10 August, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 47 of 47