IBN
Închide
Caunenco Irina Ion
Cuvinte-cheie (109): этническая идентичность (7), культурные ценности (3), этнические стереотипы (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Ethnic identity in immigrant adolescents: continuity vs. discontinuity
Roșca Tatiana1, Caunenco Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Socio-psychological determinants of formation the patriotical consciousness
Chiriţa Olga1, Caunenco Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The system of values and perception of time in the transitional society: socio-psychological issues and perspectives
Caunenco Irina1, Gaşper Lucia2
1 Institute of Cultural Heritage,
2 Institute of Legal, Political and Sociological Research
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Percepţia imaginii Rusiei in randul generaţiei a treia din Republica Moldova
Caunenco Irina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В поисках этнической идентичности или становление этнической психологии в Республике Молдова
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия АНМ
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Восприятие России разными поколениями Республики Молодова: социально-психологический аспект
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Восприятие социальных изменений этническими группами в трансформирующемся обществе
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 23 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Formarea imaginii Rusiei la diferite grupe de varstă in Republica Moldova
Caunenco Irina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности восприятия этническими группами этнокультурных изменений в трансформирующемся обществе
Кауненко Ирина
Академия Наук Молдовы
Știință, educație, culturăConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 29 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психология больших социальных групп: этнопсихологический аспект
Кауненко Ирина, Caunova Natalia
Институт культурного наследия АНМ
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этническая идентичность молодежи в трансформирующемся обществе
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 4 March, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Подготовка психологов к работе в поликультурном образовательном пространстве
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия АНМ
Valorificarea patrimoniului etnoculturalal Republicii Moldova în educația tinerei generații
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-133-48-7.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Relaţiile interetnice în Republica Moldova: aspectul cultural-valoric
Caunenco Irina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 18 / 2015 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 28 February, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The perception of ethnic and cultural transformations in the Moldovan society among young people
Caunenco Irina, Ivanova Nina
Institute of Cultural Heritage
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 18 / 2015 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 28 February, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологические универсалии «коллективизм- индивидуализм» этнических групп Республики Молдова на современном этапе
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия АНМ
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эмпирическое исследование культурной дистанции этнических групп в трансформирующемся обществе
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия АНМ
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Етноидентификационные процессы в Республике Молдова: теоретические и практические аспекты
Кауненко Ирина1, Гашпер Лучия2
1 Институт культурного наследия АНМ,
2 Институт юридических и политических исследований AHM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(165) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 14 July, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнокультурный потенциал Молдовы: психологический и этнологический аспеты.
Кауненко Ирина, Caunova Natalia, Иванова Нина
Институт культурного наследия АНМ
Moldoscopie
Nr. 4(67) / 2014 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 4 November, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Психологические особенности этнической идентичности трудовых мигрантов болгар
Кауненко Ирина
Институт культурного наследия АНМ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 31 / 2013 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Проблемы типологии этнической идентичности молдаван
Кауненко Ирина
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 11-12 / 2012 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30