IBN
Close
Hits: 67 Unique visitors: 51
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Caunenco Irina Ion - 19. Descărcări - 19. Vizualizări - 3699.
Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2017 - 2

Formarea imaginii Rusiei la diferite grupe de varstă in Republica Moldova
Caunenco Irina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этническая идентичность молодежи в трансформирующемся обществе
Кауненко Ирина
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 4 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Психологические универсалии «коллективизм- индивидуализм» этнических групп Республики Молдова на современном этапе
Кауненко Ирина
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile interetnice în Republica Moldova: aspectul cultural-valoric
Caunenco Irina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 18 / 2015 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 28 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The perception of ethnic and cultural transformations in the Moldovan society among young people
Caunenco Irina, Ivanova Nina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 18 / 2015 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 28 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Етноидентификационные процессы в Республике Молдова: теоретические и практические аспекты
Кауненко Ирина1, Гашпер Лучия2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(165) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 14 July, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнокультурный потенциал Молдовы: психологический и этнологический аспеты.
Кауненко Ирина, Каунова Наталья, Иванова Нина
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Moldoscopie
Nr. 4(67) / 2014 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 4 November, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Психологические особенности этнической идентичности трудовых мигрантов болгар
Кауненко Ирина
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 31 / 2013 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Проблемы типологии этнической идентичности молдаван
Кауненко Ирина
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 11-12 / 2012 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Что этнопсихология может предложить системе образования?
Кауненко Ирина, Каунова Наталья
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К проблеме идентичности этнических групп Республики Молдова: Трансформации и развитие
Кауненко Ирина
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К проблеме трансформации этнической идентичности молдаван трудовых мигрантов
Кауненко Ирина
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Личность в межкультурном пространстве
Кауненко Ирина
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологические особенности ценностной сферы молдаван в период социальных изменений
Кауненко Ирина
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

К проблеме этнических стереотипов старших школьников в ситуации социальных изменений
Кауненко Ирина
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2009 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 15 December, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Probleme psihologice ale formării toleranţei etnice: căutări şi perspective
Caunenco Irina, Gaşper Lucia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(48) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологические особенности этнической идентичности в ситуации социальной неопределённости
Кауненко Ирина
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(146) / 2008 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь удовлетворённости браком и осуществлением смысла жизни: психологический аспект
Кауненко Ирина, Каунова Наталья, Гашпер Лучия
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(147) / 2008 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Психологические особенности этнической идентичности подростков в Республике Молдова: проблемы и перспективы (на основе социально- психологических исследований)
Кауненко Ирина
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 1(32) / 2006 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19