Specificitatea crizei identitare la adolescenții imigranți
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
653 217
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-04 19:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8-054.7 (1)
Psihologie (1889)
SM ISO690:2012
ROȘCA, Tatiana; CAUNENCO, Irina. Specificitatea crizei identitare la adolescenții imigranți. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional. Vol. 5, 28-29 februarie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2020, pp. 134-142. ISBN 978-9975-76-302-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5, 2020
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 28-29 februarie 2020

Specificitatea crizei identitare la adolescenții imigranți


CZU: 159.922.8-054.7
Pag. 134-142

Roșca Tatiana1, Caunenco Irina2
 
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 2 martie 2020