Ethnic identity in immigrant adolescents: continuity vs. discontinuity
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
352 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9.07 (140)
Psihologie (1891)
SM ISO690:2012
ROȘCA, Tatiana; CAUNENCO, Irina. Ethnic identity in immigrant adolescents: continuity vs. discontinuity. In: EcoSoEn. 2019, nr. 3-4, pp. 214-220. ISSN 2587-344X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
EcoSoEn
Numărul 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X

Ethnic identity in immigrant adolescents: continuity vs. discontinuity

Identitatea etnică la adolescenții imigranți: continuitate vs discontinuitate


CZU: 159.9.07
Pag. 214-220

Roșca Tatiana1, Caunenco Irina2
 
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 6 decembrie 2019


Rezumat

The article represents a theoretical analysis of the ethno-cultural identity of immigrant adolescents, for whom the choice of ethnicity is rather a delicate problem, being in the situation of choosing the majority or native identity, transmitted by the family of origin. It highlights the strategies of ethnic identity: linear assimilation, recreated identity, marginalization, double identity, the advantages and disadvantages of these strategies.

Articolul reprezintă o analiză teoretică a identității etno-culturale a adolescenților imigranți, pentru care alegerea apartenenței etnice constituie o problemă destul de delicată, aflându-se în situația de a da preferință identității majoritare sau native, transmisă de familia de origine. Scoate în evidență strategiile identității etnice: asimilarea lineară, identitatea recreată, marginalizarea, dubla identitate, avantajele și dezavantajele acestor strategii.

Cuvinte-cheie
ethnic identity, adolescent, identity strategy, host country, ethnic group,

identitate etnică, adolescent, strategie identitară, ţara-gazdă, grup etnic