Socio-psychological determinants of formation the patriotical consciousness
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
343 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.6 (691)
Psihologie socială (641)
SM ISO690:2012
CHIRIŢA, Olga; CAUNENCO, Irina. Socio-psychological determinants of formation the patriotical consciousness. In: EcoSoEn. 2019, nr. 3-4, pp. 187-191. ISSN 2587-344X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
EcoSoEn
Numărul 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X

Socio-psychological determinants of formation the patriotical consciousness

Determinante socio-psihologice ale formării conștiinței patriotice


CZU: 316.6
Pag. 187-191

Chiriţa Olga1, Caunenco Irina2
 
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 6 decembrie 2019


Rezumat

Contemporary history, as well as national and international experience, exert a direct influence on the person's vision and confirm that the existence of any state mainly depends on the level of formation the patriotical consciousness of its citizens. Patriotic consciousness is the main cultural-spiritual characteristic of the person, one of the basic components of the individual and public consciousness. Patriotic visions and feelings are formed by the influence of several determinants, such as region, culture, religion, history, language, etc.

Istoria contemporană precum şi experienţa naţională şi cea internaţională, exercită o influenţă nemijlocită asupra viziunii persoanei şi adevereşte despre aceea că existenţa oricărui stat în mare măsură depinde de nivelul formării conştiinţei patriotice a cetăţenilor săi. Conştiinţa patriotică constituie principala caracteristică cultural-spirituală a persoanei, una din componente de bază ale conştiinţei individuale cât şi a celei publice. Viziunile şi sentimentele patriotice se formează sub influenţa mai multor determinante, cum ar fi cele legate de meleag, cultură, religie, istorie, limbă etc.

Cuvinte-cheie
patriotism, Motherland, patriotic consciousness, the feeling of patriotism, the forming of patriotism, the determinants of patriotic consciousness etc,

patriotism, Patria, conştiinţa patriotică, sentimentul de patriotism, formarea patriotismului, determinantele conștiinței patriotice etc