IBN
Închide
Roșca Tatiana
Cuvinte-cheie (83): ethnic identity (6), adolescent (6), host country (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Aspecte evolutive privind complexitatea identității etnice la adolescenții imigranți
Roșca Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificitatea crizei identitare la adolescenții imigranți
Roșca Tatiana1, Caunenco Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Dinamica componentelor identității sociale în psihologia modernă
Roșca Tatiana
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ethnic identity in immigrant adolescents: continuity vs discontinuity.
Roșca Tatiana
Free International University of Moldova
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 28 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ethnic identity in immigrant adolescents: continuity vs. discontinuity
Roșca Tatiana1, Caunenco Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Familia imigrantă și rolul acesteia în procesul de integrare și consolidare a etnicității adolescenților
Roșca Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psychological image of identity difficulties in the case of migrant adolescents
Roșca Tatiana
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul structurilor complexe de categorizare în construcția identității sociale
Roșca Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile minorităților etnice de afirmare și apărare a identității în cazul amenințării acesteia
Roșca Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интегрирование дисциплин в процессе изучения базового курса физики
Рошка Татьяна
Теоретический лицей им. Кирилла и Мефодия, мун. Кишинэу
Univers Pedagogic
Nr. 1(61) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Aspecte psihologice a coabitării consensuale
Roșca Tatiana
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitatea socială și condițiile diasporei în cazul adolescenților emigranți
Roșca Tatiana
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul formării identității etnice la adolescenții imigranți
Roșca Tatiana
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вопросы здоровьесбережения в процессе изучения физики в контексте компетентностного подхода
Рошка Татьяна
Теоретический лицей им. Кирилла и Мефодия, мун. Кишинэу
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Dimensiunea relaţiilor moldo - romane in procesul de asociere a Republicii Moldova la UE
Roșca Tatiana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взросление и социальная адаптация подростков социальных сирот
Moraru Ina, Roșca Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Practici eficiente de implementare a procesului de mediere: cazul Republicii Moldova
Roșca Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanistice
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-420-4.
Disponibil online 7 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17