IBN
Închide
Roșca Tatiana
Cuvinte-cheie (135): adolescent (9), host country (6), ethnic identity (6)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Interferența percepției prejudecății sociale cu procesele de integrare la adolescenții imigranți moldoveni din diasporă în italia
Roșca Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a XI-a. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-57. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memoria migrației: interviu în profunzime cu adolescenții imigranți din diaspora moldovenească din Italia
Roșca Tatiana
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-191. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile sindromului münchausen prin transfer
Roșca Tatiana, Popa Laurenția
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-122. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza dificilă a integrării școlare și sociale în cazul tinerilor imigranți din diaspora
Roșca Tatiana
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-113. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Aspecte ale bilingvismului ca modalitate de integrare în cazul copiilor imigranți
Roșca Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-148. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte evolutive privind complexitatea identității etnice la adolescenții imigranți
Roșca Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-107. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constituente specifice integrării în contextul parcursului identitar al adolescenților imigranți din Italia
Roșca Tatiana
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-130. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul influenţelor sociale asupra motivaţiei şcolare în cazul adolescenţilor imigranţi din Italia
Roșca Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-121. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale integrării psihosociale: focus pe condiția adolescenților imigranți moldoveni din Italia
Roșca Tatiana1, Caunenco Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-235. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rafinamentul judecăţii sociale şi percepţia relaţiilor interetnice la preşcolari
Roșca Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-118. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificitatea crizei identitare la adolescenții imigranți
Roșca Tatiana1, Caunenco Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-217. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The complex path of prejudice towards the development of ethnic attitudes
Roșca Tatiana
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
XI. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-46. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urmările dificultăților psihosociale asupra incluziunii comunitare în cazul adolescentelor imigrante în Italia
Roșca Tatiana, Panczi Violina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-161. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Dinamica componentelor identității sociale în psihologia modernă
Roșca Tatiana
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-126. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ethnic identity in immigrant adolescents: continuity vs discontinuity.
Roșca Tatiana
Free International University of Moldova
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 28 October, 2019. Descarcări-127. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ethnic identity in immigrant adolescents: continuity vs. discontinuity
Roșca Tatiana1, Caunenco Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Familia imigrantă și rolul acesteia în procesul de integrare și consolidare a etnicității adolescenților
Roșca Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-114. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fațetele asimilării selective în cazul adolescenților imigranți din Italia
Roșca Tatiana1, Caunenco Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a X-a. 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 24 July, 2020. Descarcări-152. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psychological image of identity difficulties in the case of migrant adolescents
Roșca Tatiana
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-120. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul structurilor complexe de categorizare în construcția identității sociale
Roșca Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-142. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29