IBN
Închide

55Publicaţii

96Descărcări

9485Vizualizări

Cepoi Liliana Efim
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 33. Publicaţii la conferinţe din RM - 17. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 5

Cianobacteria spirulina platensis - matrice pentru sinteza nanoparticuleor de seleniu
Tașca Ion, Cepoi Liliana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metal Uptake from Complex Industrial Effluent by Cyanobacteria Arthrospira platensis
Zinicovscaia Inga123, Cepoi Liliana4, Povar Igor3, Chiriac Tatiana4, Rodlovskaya Elena N.5, Culicov Otilia Ana16
1 JOINT Institute of Nuclear Research,
2 Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Holubei",
3 Institutul de Chimie al AŞM,
4 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
5 A.N.Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds of Russian Academy of Sciences,
6 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA
Water, Air, and Soil Pollution
Nr. 7(229) / 2018 / ISSN 0049-6979
Disponibil online 8 August, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea conținutului unor compuși biologic activi la Spirulina platensis în condiții de stres de iluminare indus.
Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Djur(Maxacova) Svetlana, Miscu Vera, Codreanu Svetlana, Ghelbet Viorica, Nartea Ecaterina, Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of selected metals biosorption by Arthrospira platensis using neutron activation analysis
Zinicovscaia Inga123, Cepoi Liliana4, Chiriac Tatiana4, Yushin Nikita1, Vergel Konstantin1
1 JOINT Institute of Nuclear Research,
2 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering, (IFIN-HH),
3 Institutul de Chimie al AŞM,
4 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Desalination and Water Treatment
Nr. 108 / 2018 / ISSN 1944-3994
Disponibil online 21 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Effects of Operational Parameters on the Iron(III) Uptake by Micro-Algae Dunaliella salina
Anghel Lilia1, Duca Gheorghe2, Cepoi Liliana3, Iaţco Iulia3, Rudi Ludmila3, Erhan Raul Victor4
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Moldova State University,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
4 Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Holubei"
Clean - Soil, Air, Water
Nr. 7(46) / 2018 / ISSN 1863-0650
Disponibil online 8 August, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Activitatea antioxidantă și antiradicalică a biomasei cianobacteriei Spirulina platensis CNMN-CB-11 pe fon de stres indus în condiții de producere industrială
Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Djur(Maxacova) Svetlana, Codreanu Svetlana, Dumbrăveanu Veronica, Ghelbet Viorica, Chelmenciuc Viorica, Doni Veronica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of Arthrospira (Spirulina) platensis biomass for silver removal from aqueous solutions
Zinicovscaia Inga123, Cepoi Liliana4, Chiriac Tatiana4, Mitina Tatiana3, Grozdov D.5, Yushin Nikita16, Culicov Otilia Ana71
1 JOINT Institute of Nuclear Research,
2 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering, (IFIN-HH),
3 Institutul de Chimie al AŞM,
4 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
5 V.I.Vernadsky Institute of Geochemistry, Moscow,
6 International University „Dubna",
7 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA
International Journal of Phytoremediation
Nr. 11(19) / 2017 / ISSN 1522-6514
Disponibil online 11 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul pigmenţilor şi activitatea antioxidantă la Arthrospira Platensis în condiţii de stres hipotermic
Cepoi Liliana1, Rudi Ludmila1, Chiriac Tatiana1, Becze Anca2, Simedru Dorina2, Rudic Valeriu1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excelenţa sa academicianul VALERIU RUDIC şi Bior-ul. (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere)
Furdui Teodor1, Duca Gheorghe2, Gulea Aurelian3, Toderaş Ion3, Ciochină Valentina1, Cepoi Liliana4, Chirilov Alexandru5, Codreanu Svetlana4, Miscu Vera4
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Zoologie al AŞM,
4 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
5 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile manifestării stresului oxidativ indus de cupru (II) la Spirulina platensis
Cepoi Liliana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant de renume mondial și BioR-ul. Acad. V. Rudic la 70 de ani
Furdui Teodor1, Duca Gheorghe2, Gulea Aurelian3, Toderaş Ion3, Ciochină Valentina4, Cepoi Liliana5, Chirilov Alexandru6, Codreanu Svetlana5, Miscu Vera5
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
5 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
6 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Biochemical Changes in Nostoc linckia Associated with Selenium Nanoparticles Biosynthesis
Zinicovscaia Inga123, Rudi Ludmila4, Valuţă Ana4, Cepoi Liliana4, Vergel Konstantin1, Frontasyeva Marina1, Safonov Alexey5, Wells Markus6, Grozdov D.7
1 Institutul Unificat de Cercetări Nucleare (Dubna),
2 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering, (IFIN-HH),
3 Institutul de Chimie al AŞM,
4 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
5 A.N.Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry,
6 Georgetown University,
7 Институт геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РА
Ecological Chemistry and Engineering S
Nr. 4(23) / 2016 / ISSN 1898-6196
Disponibil online 6 November, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File din istoria Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rudic Valeriu, Codreanu Svetlana, Cepoi Liliana, Miscu Vera
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța testului TBARS în determinarea stresului oxidativ la Spirulina platensis pe durata ciclului de cultivare
Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Djur(Maxacova) Svetlana, Codreanu Svetlana, Dumbrăveanu Veronica, Sadovnic Daniela, Ghelbet Viorica, Chelmenciuc Viorica, Doni Veronica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul protector al β-carotenului la spirulină pe durata ciclului de cultivare
Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Djur(Maxacova) Svetlana, Codreanu Svetlana, Dumbrăveanu Veronica, Sadovnic Daniela, Ghelbet Viorica, Chelmenciuc Viorica, Doni Veronica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Activitatea antioxidantă în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis pe durata cultivării în dependenţă de iluminare
Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Codreanu Svetlana, Dumbrăveanu Veronica, Djur(Maxacova) Svetlana, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Cojocari Angela, Sadovnic Daniela, Chelmenciuc Viorica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 December, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica modificării componenţei biochimice a Spirulinei pe durata cultivării în condiţii de laborator în dependenţă de regimul de iluminare
Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Codreanu Svetlana, Dumbrăveanu Veronica, Djur(Maxacova) Svetlana, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Ghelbet Viorica, Chelmenciuc Viorica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 December, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa stresului oxidativ indus asupra componenţei şi activităţii antioxidante a biomasei de Spirulina platensis
Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Codreanu Svetlana, Sadovnic Daniela, Chelmenciuc Viorica, Miscu Vera, Didîc Irina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phylogenetical approach for the search of valuable metabolic products in cyanobacteria
Cepoi Liliana1, Golan Jacob2, Gryganskyi I3
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 University of Wisconsin,
3 Duke University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 9 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 17

55 de ani ai ştiinţei microbiologice din Republica Moldova
Rudic Valeriu, Codreanu Svetlana, Cepoi Liliana, Miscu Vera
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(324) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 3 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 55