IBN
Închide

64Publicaţii

219Descărcări

15387Vizualizări

Racu Jana Petru
Cuvinte-cheie (198): дошкольник (6), стресс (5), нервно-психическая устойчивость (НПУ) (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 47. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 10

Влияние сферы деятельности родителей на выбор профессии у старшеклассников
Раку Жанна
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гендерный анализ развития компонентов волевой сферы в дошкольном возрасте.
Раку Жанна1, Мулько Юлия2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(35) / 2019 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика развития активности, инициативности и самостоятельности у ребенка в дошкольном возрасте
Раку Жанна1, Мулько Юлия2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности профессионального самоопределения старшеклассников в городе и селе
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности развития произвольности у дошкольников
Раку Жанна, Мулько Юлия
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(55) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности стрессоустойчивости педагогов в зависимости от стажа работы
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(54) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологические аспекты влияния стажа работы  на эмоциональное выгорание педагога
Раку Жанна1, Раку Юлия2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологические особенности адаптационного потенциала личности в юношеском возрасте
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительный анализ представлений о материнстве у замужних и незамужних женщин
Толмач Ирина, Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(54) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Становление элементов целенаправленности ребенка в дошкольном возрасте
Мулько Юлия1, Раку Жанна2
1 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ,
2 Молдавский Государственный Университет
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 13

Psihogeneza limbajului în medii comunicative mixte
Racu Jana
Universitatea de Stat din Moldova
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul încrederii în sine la adolescenți
Racu Jana1, Racu Iulia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul încrederii în sine la adolescenţi
Racu Jana1, Racu Iulia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь самооценки и чувства одиночества в подростковом возрасте
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(52) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Насилие как фактор девиантного поведения у подростков
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 26 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности родительских (материнских) установок у девушек и молодых женщин
Толмач Ирина, Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности социального статуса и самооценки в юношеском возрасте
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности тревожности и настроения у табачных аддиктов в ранней зрелости
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(53) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности уверенности в себе и самоэффективности у старшеклассников
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности эмоционального выгорания у сотрудников call-центра
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 64