IBN
    

    
  


    
Închide
Racu Jana Petru
Afiliat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău

2017 - 3

Взаимосвязь личностных характеристик и стресса у военнослужащих в условиях служебной деятельности
Crascovscaia Valeria, Racu Jana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(47) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 12 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Адаптационные способности военнослужащих  в условиях прохождения срочной службы

Crascovscaia Valeria, Racu Jana
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relaţia dintre inteligența emoțională și creativitate la adolescenți

Racu Jana
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”. 101-109.
Disponibil online 31 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Представления старших дошкольников об успешности как фактор эффективной социализации
Racu Jana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 23 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii ce stau la baza formării gândirii ştiinţifice
Racu Jana, Sanduleac Sergiu
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 24 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 12 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Методология развития билингвизма в дошкольном возрасте
Racu Jana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 21 / 2010 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Представления современных студентов о самоуважении
Ker Ludmila, Racu Jana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 16 / 2009 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 6 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Dezvoltarea limbajului la preşcolarii bilingvi
Racu Jana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(10) / 2008 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Dezvoltarea limbajului la preșcolarii bilingvi
Racu Jana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(4) / 2006 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 23 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9