IBN
    

    
  


    
Închide
Racu Jana Petru
Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2019 - 2

Сравнительный анализ представлений о материнстве у замужних и незамужних женщин

Tolmaci Irina, Racu Jana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(54) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности стрессоустойчивости педагогов в зависимости от стажа работы

Racu Jana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(54) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 12

Особенности родительских (материнских) установок у девушек и молодых женщин

Tolmaci Irina, Racu Jana
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Психологический климат в организации и уровень стресса у сотрудников

Racu Jana
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul încrederii în sine la adolescenți

Racu Jana, Racu Iulia
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Взаимосвязь самооценки и чувства одиночества в подростковом возрасте

Racu Jana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(52) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности тревожности и настроения у табачных аддиктов в ранней зрелости

Racu Jana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(53) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Психолого-педагогические аспекты и дидактический потенциал хореографии в развитии координационных двигательных способностей младших школьников

Acciu Victoria, Racu Jana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(53) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Насилие как фактор девиантного поведения у подростков

Racu Jana
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. 362-373.
Disponibil online 26 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности эмоционального выгорания у сотрудников call-центра

Racu Jana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 132-135.
Disponibil online 25 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psihogeneza limbajului în medii comunicative mixte

Racu Jana
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. Pan Europe. 70-88.
Disponibil online 22 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сравнительный анализ характеристик военнослужащих с высоким и низким уровнями стрессоустойчивости

Crascovscaia Valeria, Racu Jana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(51) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 28 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul încrederii în sine la adolescenţi

Racu Jana, Racu Iulia
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. CEP USM. 43-44.
Disponibil online 5 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности социального статуса и самооценки в юношеском возрасте

Racu Jana
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2018. 314-318.
Disponibil online 27 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Взаимосвязь личностных характеристик и стрессоустойчивости у молодых военнослужащих

Crascovscaia Valeria, Racu Jana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(48) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стили поведения в конфликте у современных подростков

Racu Jana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2017. Комрат. (Tipogr. "A & V Poligraf"). 306-308.
Disponibil online 1 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологические аспекты взаимосвязи воображения и тревожности в младшем школьном возрасте
Racu Jana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(47) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 12 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Специфика оптимизма личности в разные периоды зрелости
Racu Jana, Saidov N.
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 26 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологические аспекты феномена интернет-зависимости и его влияние на характеристики личности в молодом возрасте
Racu Jana
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia timpurie: sporirea calităţii şi eficienţei
Vasian Tatiana, Stanciuc Zinaida, Racu Jana, Duminică Stella, Straistari-Lungu Cristina, Coman Liliana
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 30