IBN
    

    
  


    
Închide
Racu Jana Petru
Afiliat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău

2019 - 1

Особенности развития произвольности у дошкольников

Racu Jana, Mulico Iulia
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(55) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 6 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Адаптационные способности военнослужащих  в условиях прохождения срочной службы

Crascovscaia Valeria, Racu Jana
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relaţia dintre inteligența emoțională și creativitate la adolescenți

Racu Jana
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”. 101-109.
Disponibil online 31 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь личностных характеристик и стресса у военнослужащих в условиях служебной деятельности
Crascovscaia Valeria, Racu Jana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(47) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 12 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Familia ca sursă de anxietate în preadolescență

Racu Jana
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol. 2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 21-24.
Disponibil online 18 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние родительского отношения на самооценку старшего дошкольника

Racu Jana
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. 14-18.
Disponibil online 25 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Международные образовательные политики в сфере подготовки ребенка к школе

Racu Jana
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. 10-16.
Disponibil online 28 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Представления старших дошкольников об успешности как фактор эффективной социализации
Racu Jana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 23 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii ce stau la baza formării gândirii ştiinţifice
Racu Jana, Sanduleac Sergiu
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 24 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 12 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Методология развития билингвизма в дошкольном возрасте
Racu Jana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 21 / 2010 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Представления современных студентов о самоуважении
Ker Ludmila, Racu Jana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 16 / 2009 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 6 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Dezvoltarea limbajului la preşcolarii bilingvi
Racu Jana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(10) / 2008 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Dezvoltarea limbajului la preșcolarii bilingvi
Racu Jana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(4) / 2006 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 23 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13