Особенности родительских (материнских) установок у девушек и молодых женщин
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
221 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-05 13:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923.5 (4)
Psihologie (1063)
SM ISO690:2012
ТОЛМАЧ, Ирина; РАКУ, Жанна. Особенности родительских (материнских) установок у девушек и молодых женщин. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2018, nr. 5(115), pp. 190-194. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Особенности родительских (материнских) установок у девушек и молодых женщин

Atitudini parentale (maternale) la fete și la femeile tinere

Parental attitudes (maternal) of girls and young women


CZU: 159.923.5
Pag. 190-194

Толмач Ирина, Раку Жанна
 
Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 17 octombrie 2018


Rezumat

Статья посвящена изучению особенностей родительских (материнских) установок у девушек и молодых женщин. Представлены результаты исследования родительских (материнских) установок и стилей воспитания глазами дочерей. Проанализированы также родительские установки в зависимости от возраста и порядка рождения. Значимость данного исследования определяется тем, что его результаты позволяют расширить и углубить научные исследования о концепции психологической готовности к материнству, формах ее проявления, а также о структуре и содержании родительских (материнских) установок у девушек и молодых женщин

În articol sunt studiate atitudinile parentale la fete și la femeile tinere. Sunt prezentate rezultatele cercetării atitudinilor parentale (maternale) și stilurile de educație, așa cum sunt ele concepute de fiice. Totodată, este demonstrată dependența atitudinilor maternale de vârstă și de ordinea nașterii.Valoarea cercetării este determinată de faptul că rezultatele permit extinderea și aprofundarea reprezentărilor științifice despre conceptul de pregătire psihologică către maternitate, despre formele sale de manifestare și despre structura și conținutul montajelor de reproducere a reprezentărilor despre maternitate la fete și la femeile tinere.

This article presents a study about parental attitudes of girls and young women. It covers the results of a research related to parental (maternal) attitudes and education styles from daughters’ point of view. It also demonstrates the dependency of maternal attitudes from age and birth order. The significance of the study is determined by the fact that its results can extend and deepen the scientific understanding of the concept of the parental scenarios of girls and young women.

Cuvinte-cheie
психологическая готовность к материнству, родительские установки, женщины репро-дуктивного возраста.