IBN
Închide
Mulco Iulia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2020 - 1

Специфика развития волевых компонентов у дошкольников на занятиях хореографией
Мулько Юлия
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Гендерный анализ развития компонентов волевой сферы в дошкольном возрасте.
Раку Жанна1 , Мулько Юлия2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(35) / 2019 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Двигательная сфера и хореография как основа развития волевой сферы дошкольника
Мулько Юлия
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(56) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 7 October, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика развития активности, инициативности и самостоятельности у ребенка в дошкольном возрасте
Раку Жанна1 , Мулько Юлия2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности развития произвольности у дошкольников
Раку Жанна , Мулько Юлия
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(55) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие волевых усилий у детей в дошкольном возрасте
Мулько Юлия
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Становление элементов целенаправленности ребенка в дошкольном возрасте
Мулько Юлия1 , Раку Жанна2
1 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ,
2 Молдавский Государственный Университет
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Родходы к изучению психомоторного развития в психологии
Мулько Юлия
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 15 / 2009 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8