IBN
Закрыть

104Publicaţii

1835Descărcări

78774Vizualizări

Integrare prin cercetare și inovare.5Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului4Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective4Integrare prin cercetare si inovare.3Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei3Current Affairs and Perspectives in Psychological Research3Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului3Ştiinţă, educaţie, cultură3Ştiinţă, educaţie, cultură 2Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației2Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova1Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta1Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului 1Școala modernă:1Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării1Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale1Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică1Tendințe moderne în psihologia practică1Psihologia în mileniul III – provocări și soluții1Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie1Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan1Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice1Educația de calitate în contextul provocărilor societale 1Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior1Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane1Science and education: new approaches and perspectives1
Racu Jana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 56. Publicaţii la conferinţe din RM - 46.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 20
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 18
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 13
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 39
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2024 - 1

Осознанность, перфекционизм и профессиональное выгорание у специалистов в сфере информационных технологий
Раку Жанна , Мунтян Ирина
Молдавский Государственный Университет
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1(44) / 2024 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 27 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 6

Folosirea hipnozei clinice in terapia tulburarilor anxios-depresive și adicțiilor
Voicu Florin Marius1 , Racu Jana2
1 Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-49. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адаптация к школе как важный фактор успешности обучения ребенка в контексте современных требований социума
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4.
Disponibil online 2 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности профессионального выгорания перфекционизма и осознанности у учителей информатики
Раку Жанна1 , Мунтян Ирина2
1 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ,
2 Молдавский Государственный Университет
Univers Pedagogic
Nr. 4(80) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 February, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности социально-психологической адаптации и склонность к перфекционизму у старшеклассников
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психосоциальная адаптация школьников как одно из направлений деятельности психолога в учебном заведении
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-773-5.
Disponibil online 10 August, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Самоактуализация и уровень притязаний как факторы адаптации в юношеском возрасте
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 24 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 12

Sensul, satisfacția și calitatea vieții la vârsta a treia
Voicu Florin Marius , Racu Jana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnalele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-34. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de valori personale și sensul în viață
Voicu Florin Marius1 , Racu Jana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь тревожности и адаптации в младшем школьном возрасте
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Educația de calitate în contextul provocărilor societale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-638-7.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методологические основы социально-психологической адаптации младшего школьника
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности адаптации и специфика внутриличностного конфликта в юношеском возрасте
Раку Жанна12 , Раку Юлия21
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности адаптации, тревожности и агрессии в подростковом возрасте
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности толерантности современной молодежи
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологическая готовность к школе как фактор успешной адаптации первоклассника
Раку Жанна
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологическая готовность к школе как фактор успешной адаптации первоклассника
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологическое вмешательство с целью оптимизации школьной адаптации на начальном этапе обучения
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1(40) / 2022 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 3 June, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Социально-психологическая адаптация младшего подростка к школе
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика методологии изучения адаптации школьников в современном образовательном пространстве
Раку Жанна12
1 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ,
2 Молдавский Государственный Университет
Univers Pedagogic
Nr. 2(74) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Cпецифика организации коммуникативного контакта педагог- студент в образовательном процессе в условиях пандемии
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-545-8.
Disponibil online 9 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea științei psihologice în Republica Moldova în ultimele decenii
Racu Igor1 , Racu Jana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-65. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь самооценки и коммуникативных способностей у современных подростков
Раку Жанна , Раку Юлия
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Științe sociale
SS. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь самооценки и коммуникативных способностей у современных подростков
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 1 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности мотивации и самооценки у современных подростков
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности профессионального выгорания и увлеченности работой у менеджеров по продажам
Раку Жанна1 , Раку Юлия2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-01-2.
Disponibil online 21 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повышение стрессоустойчивости и преодоление эмоционального выгорания у педагогов
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(62) / 2021 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-53. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

RECENZIE la monografia „Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Conceptualizări teoretic-metodologice și ilustrări empirice” (Chișinău, Primex-Com, 2018) elaborată de dna Natalia COJOCARU, dr. în psihologie, conferențiar
Racu Jana
Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(61) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности психологического благополучия и проявления неврозов у подростков
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(61) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности смысложизненных ориентаций студенческой молодежи
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
R, SS. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности толерантности у современной молодежи
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика общительности личности в подростковом возрасте
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

Влияние сферы деятельности родителей на выбор профессии у старшеклассников
Раку Жанна
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гендерный анализ развития компонентов волевой сферы в дошкольном возрасте.
Раку Жанна1 , Мулько Юлия2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(35) / 2019 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика развития активности, инициативности и самостоятельности у ребенка в дошкольном возрасте
Раку Жанна1 , Мулько Юлия2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности профессионального самоопределения старшеклассников в городе и селе
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности развития произвольности у дошкольников
Раку Жанна , Мулько Юлия
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(55) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности стрессоустойчивости педагогов в зависимости от стажа работы
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(54) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 April, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологические аспекты влияния стажа работы  на эмоциональное выгорание педагога
Раку Жанна1 , Раку Юлия2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологические особенности адаптационного потенциала личности в юношеском возрасте
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-1183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительный анализ представлений о материнстве у замужних и незамужних женщин
Толмач Ирина , Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(54) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 April, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-1148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Становление элементов целенаправленности ребенка в дошкольном возрасте
Мулько Юлия1 , Раку Жанна2
1 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ,
2 Молдавский Государственный Университет
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 14

Psihogeneza limbajului în medii comunicative mixte
Racu Jana
Universitatea de Stat din Moldova
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-78. Vizualizări-1066
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul încrederii în sine la adolescenți
Racu Jana1 , Racu Iulia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-61. Vizualizări-952
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul încrederii în sine la adolescenţi
Racu Jana1 , Racu Iulia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь самооценки и чувства одиночества в подростковом возрасте
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(52) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Насилие как фактор девиантного поведения у подростков
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 26 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности родительских (материнских) установок у девушек и молодых женщин
Толмач Ирина , Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-998
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности социального статуса и самооценки в юношеском возрасте
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
SS. 2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности тревожности и настроения у табачных аддиктов в ранней зрелости
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(53) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-1268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности уверенности в себе и самоэффективности у старшеклассников
Раку Жанна
Молдавский Государственный Университет
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 105