Сравнительный анализ представлений о материнстве у замужних и незамужних женщин
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
175 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-25 21:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.1-055.26 (1)
Psihologie (1064)
SM ISO690:2012
ТОЛМАЧ, Ирина; РАКУ, Жанна. Сравнительный анализ представлений о материнстве у замужних и незамужних женщин. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2019, nr. 1(54), pp. 38-46. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 1(54) / 2019 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Сравнительный анализ представлений о материнстве у замужних и незамужних женщин

Comparative analyses of married and single women’s representations of maternity

Analiza comporativă a reprezentărilor despre maternitate la femei căsătorite și ne căsătorite


CZU: 159.922.1-055.26
Pag. 38-46

Толмач Ирина, Раку Жанна
 
Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 29 aprilie 2019


Rezumat

В данной работе проводится сравнительный анализ представлений о материнстве у замужних и незамужних женщин. В статье, изучаются особенности репродуктивных установок у девушек и молодых женщин. Также, представлены результаты исследования образа материнства («Образ своей матери» и «Образ себя в роли, будущей матери») в зависимости от семейного положения. Данное исследование анализирует субъективное отношение дочерей к методам и стилям воспитания своих матерей. Значимость данной работы заключается в результатах, позволяющих развить и углубить психологические исследования о материнстве.

This paper presents comparative analyses of married and single women’s representations of maternity. The article studies girls’ and young women’s particularities of reproductive attitudes. It also demonstrates the results of research dedicated to imagine of maternity (―image of mother‖ and ―image of self as future mother‖) depending on marital status. The study analyzes subjective attitude of daughters to education methods and styles of their own mothers. Significance of this paper is determined by results allowing elaboration and deepening of psychological researches of maternity.

Articolul prezintă analiza comparativă a reprezentărilor despre maternitate la femeile căsătorite și cele necăsătorite. Sunt studiate particularitățile atitudinilor și montajelor reproductive la adolescente și femeile tinere. De asemenea sunt ilustrate rezultatele despre imaginea maternității („imaginea propriei mame‖, și „imaginea proprie în rolul viitoarei mame‖) în funcție de statutul familial. Articolul conține și analiza subiectivă a atitudinii fiicelor față de stilurile educative a propriilor mame. Rezultatele prezentate în articol permit dezvoltarea și aprofundarea studiilor psihologice cu privire la maternitate.

Cuvinte-cheie
представления о материнстве, образ матери, образ себя в роли матери, репродуктивные установки, стили и методы воспитания,

representations of maternity, image of mother, image of self as a future mother, reproductive attitudes, education styles and methods,

reprezentările despre maternitate, imaginea maternității, imaginea proprie în rolul mamei, montaje reproductive, stiluri educative