Comportamentul agresiv al preadolescenților în mediul școlar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
734 50
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-13 22:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8 (110)
Psihologie (1700)
SM ISO690:2012
LOSÎI, Elena. Comportamentul agresiv al preadolescenților în mediul școlar. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2019, nr. 1(54), pp. 3-16. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 1(54) / 2019 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Comportamentul agresiv al preadolescenților în mediul școlar

The agressive behaviour at preadolescents in school enviroment


CZU: 159.922.8
Pag. 3-16

Losîi Elena
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 29 aprilie 2019


Rezumat

Școala, ca mediu al interacțiunii grupului de elevi, este importantă pentru modul cum copii învață să comunice, să interacționeze cu colegii și învățătorii, cum își modelează propriul comportament și își gestionează echilibrul emoțional. Fiind o perioadă tumultoasă în dezvoltarea fizică și psihică, preadolescența este însoţită de numeroase schimbări, de aceea presupunem că agresivitatea ar putea fi o consecință a relaționării în cadrul colectivului de elevi în funcție de mediul de trai și genul preadolescenților. Pentru a identifica particularitățile manifestării agresivității la preadolescenți am realizat un studiu în care au participat 120 de preadolescenți. Rezultatele acestei cercetări sunt prezentate în articolul dat, rezultate care demonstrează că fenomenul agresivităţii în şcoală rămâne a fi o problemă ce necesită intervenție psihopedagogică, formele de agresivitate se manifestă destul de intens, chiar dacă sunt unele variații în manifestare determinate de mediu, de vârsta sau de gen. Se poate de observat că toate tipurile de agresivitate analizate în cercetarea empirică nu sunt propriu-zis ―şcolare‖, ele putând fi observate cu uşurinţă şi în alte contexte non-şcolare.

School as environment of group of pupils is very important for how children learn to communicate, to interact with other colleagues and teachers, to modulate their behaviour and control their emotional state. Preadolescence is a difficult period in physical and mental development of a child accompanied by multiple changes, so that is why we suppose that aggressiveness can be a consequence of the relationship in pupils group depending on living environment and sex of preadolescents. In order to identify the particularities of aggressive behaviour in preadolescence we realized a study in which were included 120 preadolescents. The result of our research is presented in this article, the results demonstrate that aggressiveness is manifested intense in school and remains a problem that requires psycho pedagogic interventions. The types of aggressiveness are also intense even if there are some differences depending on environment, age or gender. Also we can observe that all the types of aggressiveness are not characteristic only for school environment, they also can be seen in other contexts and circumstances.

Cuvinte-cheie
comportament agresiv, violență, negativism, suspiciune, iritabilitate, agresivitate fizică, agresivitate verbală,

aggressive behaviour, violence, negativity, suspicion, irritability, physical aggression, verbal aggression