IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Traditie și inovare în cercetarea științifică",
Bălți, Moldova, 12 octombrie 2018
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Ediția VIII
Locul publicării: Bălți
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-50-235-1
CZU: 082:378.4(478)=00 T 80
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 20 decembrie 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (3)Filologie (43)Biologie (2)Istorie (1)Economie (8)Filosofie (2)Drept (22)Pedagogie (72)Studiul artelor, culturologie (15)Ştiinţe politice (4)Altele (1)Ştiinţe fizico-matematice (18)Tehnică (1)Medicină (2)Psihologie (7)Sociologie (20)