IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Traditie și inovare în cercetarea științifică" Materialele Colloquia Professorum din 11 oct. 2019 ,
Bălți, Moldova, 11 octombrie 2019
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 9
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Responsabili de ediție: Gaşiţoi N.
Locul publicării: Bălți
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-50-243-6
CZU: 082:378=00
Domenii științifice:
Disponibil în IBN: 30 iulie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (39)Tehnică (6)Ştiinţe agricole (5)Filologie (84)Biologie (3)Geologie şi Mineralogie (1)Economie (27)Drept (33)Pedagogie (126)Studiul artelor, culturologie (36)Psihologie (31)Sociologie (39)Ştiinţe politice (6)Administrare publică (3)Istorie (1)Filosofie (5)Altele (1)Medicină (2)