IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Colocviul "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică" Colloquia professorum din 18 octombrie 2013,
Bălți, Moldova, 18 octombrie 2013
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică Colloquia Professorum din 18 octombrie 2013
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Ediția 4
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Responsabili de ediție: Priţcan V.
Locul publicării: Bălți, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Anul publicării: 2014
ISBN: 978-9975-50-136-1
CZU: 378.4(478)(063)(082)=00 T 80
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 26 martie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (35)Tehnică (4)Ştiinţe agricole (3)Filologie (52)Biologie (2)Economie (14)Filosofie (5)Drept (22)Pedagogie (102)Medicină (2)Psihologie (12)Sociologie (21)Ştiinţe politice (5)Istorie (1)Studiul artelor, culturologie (19)Altele (1)