IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică" Colloquia Professorum din 29 septembrie 2016, Ediția 6
Bălţi, Moldova, 29 septembrie 2016
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 6, Vol.2
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Responsabili de ediție: Cojocaru I., Harconiţa E.
Locul publicării: Bălţi
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-9975-50-201-6
CZU: 02:378.4(478-21)(082)=135.1=161.1 T 80
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 14 mai 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (36)Tehnică (6)Ştiinţe agricole (5)Filologie (71)Biologie (3)Geologie şi Mineralogie (1)Economie (22)Drept (31)Pedagogie (110)Studiul artelor, culturologie (26)Psihologie (24)Sociologie (36)Ştiinţe politice (6)Administrare publică (1)Istorie (1)Filosofie (5)Altele (1)Medicină (2)