IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-30 10:20
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 3)35
  2020  (2 din 3)77
  2019  (3 din 2)93
  2018  (2 din 2)54
  2016  (3 din 3)41
  2015  (3 din 3)66
  2014  (4 din 3)141
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole50716907063534873134
Volume1815001647
Total5251840717000

Vizualizări   112Descărcări   57

Conţinutul numărului de revistă

Aplicarea arestării preventive. Aspecte teoretico-practice

5-9

CZU: 343.126

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.01

Airapetean Artur, Țoncu Sanda

Reglementările normative ale asistenței juridice internaționale în materie penală prin prisma evoluției lor istorice

9-16

CZU: 341.4

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.02

Cuciurcă Angela

Corelarea reglementărilor legale privind mijloacele de probă și procedeele probatorii cu articolul 6 al convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

17-23

CZU: 341.231.14(4):343.211.3

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.03

Cuciurcă Angela

Expertiza medico-legală pe cadavre și bioetica

23-28

CZU: 340.6

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.04

Ostrovari Petru

Rezonabilitatea obiectivă și imunitatea calificată. analiză de drept comparat

28-37

CZU: 340.5

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.05

Pîntea Andrei, Pântea Serghei

Modele normative de incriminare a infracțiunii de falsificarea probelor în legislația diferitelor state

37-43

CZU: 343.3/.97

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.06

Piterschi Eugeniu

Medierea judiciară în codul de procedură civilă al Republicii Moldova

43-46

CZU: 347.965.42(478)

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.07

Prisac Alexandru

Implicații securitare ale politicilor de promovare a drepturilor omului

46-49

CZU: 342.7

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.08

Sprincean Serghei, Catan Anastasia

Măsura arestului preventiv în contextul unei pandemii globale

50-52

CZU: 343.126

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.09

Şandru Adrian

Rolul actual al CJE ale UE în sistemul instituțional juridic al Uniunii Europene

52-57

CZU: 341.6(4)

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.10

Toncoglaz Maxim

Studiu privind perspectivele executarii contractelor internationale comerciale prin prisma progresului tehnologic

57-63

CZU: 347.74

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.11

Zaharia Virginia, Cibuc Angela

Confiscarea extinsă

63-67

CZU: 343.3

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.12

Zlate Nadia

Правовые проблемы доступа в интернет в Республике Молдова

68-71

CZU: 342:004.738.5

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.13

Кучук Валерий, Пушкаш Виктор

Riscurile și stabilitatea sistemului bancar al Republicii Moldova

72-75

CZU: 336.71(478)

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.14

Duhlicher Grigore

Calitatea educației și cerințele angajatorilor la inceputul sec. XXI

75-79

CZU: 37.013.31

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.15

Mahajna Alaa, Gribincea Corina

Calitatea formării profesionale în contextul revoluției 4.0

80-84

CZU: 37.01:004

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.16

Menashko Ylaf, Gribincea Alexandru

Research of the correlation between education and economic growth (the case of Israel & Moldova

84-90

CZU: [37.0:330.35](569.4)(478)

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.17

Crotenco Irina, Bushra Masri

Management accounting of costs for human capital of the service enterprise

90-95

CZU: 657.471.12:331.214.72

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.18

Soroka Larysa, Umanets Tаtiana

Управление конкурентоспособностью для обеспечения финансовой устойчивости

95-100

CZU: 658.1

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.19

Димитрогло Инна

Маркетинговые технологии в повышении финансовой устойчивости SA "Tomai-Vinex"

100-103

CZU: 658.8

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.20

Димитрогло Инна

Влияния пандемии коронавирусной инфекции на состояние мировой и отечественной экономики

103-110

CZU: 339.5:338(478):616-036.22

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.21

Карабет Мария, Тодорич Людмила

Проблемы туризма в условиях коронавируса

110-115

CZU: 338.48:[578.834.1SARS-Cov-2:616-036.22]

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.22

Кротенко Ирина

Влияние глобализации на развитие мирового туристического рынка

115-120

CZU: 338.48

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.23

Тирон Оксана

Мотивация - как главная функция в управлении персоналом предприятия

120-124

CZU: 005.95/.96:316.628

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.24

Уманец Татьяна

Importanta managementului timpului in activitatea de conducere a institutiilor de invatamant

125-139

CZU: 373.07

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.25

Cojocaru Aurelia

Cauzele devianței comportamentale la adolescenți

139-149

CZU: 159.922.8

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.26

Cojocaru Aurelia, Panczi Violina

Semnificaţii psihopedagogice ale noţiunii de „interes”

150-153

CZU: 37.013.77

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.27

Davidescu Elena

Conștientizarea nevoilor personale prin practicile „MINDFULNESS”

154-158

CZU: 159.942

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.28

Davidescu Elena

Relația dintre climatul organizațional și satisfacția pentru muncă a angajaților din mediul educațional

158-163

CZU: 159.944:37.091

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.29

Groza (Verdeş) Angela, Luchian-Ursachi Nicoleta

Teorii și concepții din psihologia educației: dezvoltare, educație și învățare

163-168

CZU: 37.015.3

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.30

Panczi Violina

Diferențe de gen în manifestarea stresului la adolescenți

168-172

CZU: 159.922.8

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.31

Racu Iulia, Vlas Irina

Memoria migrației: interviu în profunzime cu adolescenții imigranți din diaspora moldovenească din Italia

172-181

CZU: 314.15(478)

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.32

Roșca Tatiana

Particularitățile sindromului münchausen prin transfer

181-185

CZU: 159.97:616.89

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.33

Roșca Tatiana, Popa Laurenția

Factorii integrării socio-profesionale a ex-deținuților

185-191

CZU: 316.6:343.91

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.34

Vîrlan Maria

RECENZIE la monografia „Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral”, Autor: Glavan Aurelia, neurolog, doctor în psihologie, conferențiar universitar

191-192

CZU: 616.831-005.1-082:159.9

Groza (Verdeş) Angela