IBN
Închide
Puşcaş Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole cat. C - 10
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 9
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8

2021 - 1

Правовые проблемы доступа в интернет в Республике Молдова
Кучук Валерий , Пушкаш Виктор
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Реформа юстиции в Республике Молдова: за и против
Пушкаш Виктор
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea supremației constituției. 25 de ani de la fondarea curții constituționale a Republicii Moldova
Puşcaş Victor
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concluzii
Puşcaş Victor
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanțiile de independență a judecătorului
Costru Dinu , Puşcaş Victor
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Independența judecătorului la înfăptuirea justiției
Covali Mihaela , Puşcaş Victor
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldova, anul 2019. Tentativa de uzurpare a puterii de stat (analiză juridică)
Puşcaş Victor1 , Kuciuk Valeriu2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(234-236) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 3 September, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalurile activității Curții Constituționale a Republicii Moldova. Bilanț la 25 de ani
Puşcaş Victor1 , Kuciuk Valeriu2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(234-236) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 3 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

29 Iulie–ziua constituției rm, 25 de ani de provocarea demnității constituționale a poporului moldovenesc
Puşcaş Victor1 , Kuciuk Valeriu2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 9(333) / 2019 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea statalității Republicii moldova în contextul actelor juridice – 660 de ani de la întemeierea Tării Moldovei
Puşcaş Victor , Roman Alexandru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt introductiv
Puşcaş Victor
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desfășurarea unei campanii electorale în Republica Moldova
Covali Daniela , Puşcaş Victor
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul electoral în statele Uniunii Europene. Aspecte comparate: tipuri de scrutin
Covali Mihaela , Puşcaş Victor
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul electoral mixt: avantaje și dezavantaje
Gladcenco Serghei , Puşcaş Victor
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-106. Vizualizări-1030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suveranul puterii de stat este poporul! (Studiu de caz privind tentativa de uzurpare a puterii de stat în Republica Moldova)
Kuciuk Valeriu , Puşcaş Victor
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38_RO) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suveranul puterii de stat este poporul! (Studiu de caz privind tentativa de uzurpare a puterii de stat în Republica Moldova).
Kuciuk Valeriu1 , Puşcaş Victor2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 8(332) / 2019 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 6 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Dezvoltarea sistemului naţional de drept prin prisma continuităţii istorice
Puşcaş Victor
Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-1138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия „На перекрёстке всех зол” на книгу: „История политических учений в 12-ти книгах. Книга XII. Общественно-политическая мысль Молдовы Нового времени. Часть первая
Puşcaş Victor
Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Dreptul discreţionar: aspecte teoretice şi practice
Puşcaş Victor
Curtea Supremă de Justiţie
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inițiativa populară de revizuire a constituției are suport legal și constitutional
Puşcaş Victor , Kuciuk Valeriu
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3(291) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 31 March, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-1188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29