IBN
Închide
Pântea Andrei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15

2023 - 1

Dreptului penal comparat: migrația ilegală
Pântea Andrei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(65) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 6 July, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

Aspecte privind aplicarea principiului non bis in idem în practica penală a cjue
Pântea Andrei , Ceban Cristina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 1. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-3527-4-1 .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind asigurarea libertății întrunirilor
Antonescu Mirela1 , Pântea Andrei2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind infracţiunea de piraterie prin prisma dreptului penal comparat
Pântea Andrei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5.
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Confiscarea și sechestrul în procesul penal: prezumții legale privind dreptul de proprietate, garanții și jurisprudență
Pântea Andrei , Pântea Serghei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediţia a 2-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-476-3.
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-22. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea penală internațională – mecanism de protecție a drepturilor omului
Pântea Andrei , Ceban Cristina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration5th International Conference
Ediţia a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-8-9.
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt introductiv
Pântea Andrei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului
Pântea Andrei , Ceban Cristina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5.
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-50. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul egalității – un concept contestat
Crijicicovschi Aliona1 , Pântea Andrei2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea penală colectivă în statul „infractor”
Pântea Andrei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Pluralitatea de făptuitori: între doctrină și jurisprudență
2022. . ISBN 978-9975-62-573-9.
Disponibil online 20 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Probleme actuale ale prescripției tragerii la răspundere în procesul penal
Pântea Andrei1 , Pântea Serghei2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS)
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration4th International Conference
Ediția 4, Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra unor instrumente în combaterea impunității. Rantsev, Mozer și Güzelyurtlu
Pântea Andrei , Pântea Serghei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediția I-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezonabilitatea obiectivă și imunitatea calificată. analiză de drept comparat
Pântea Andrei , Pântea Serghei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul racket. studiu sociojuridic
Pântea Andrei , Pântea Serghei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 27 July, 2021. Descarcări-60. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Aspecte juridice privind uzul de forţă şi standardul de rezonabilitate
Pântea Andrei , Pântea Serghei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bănuiala rezonabilă și actul de sesizare
Pântea Andrei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul interpretării și aplicării defectuoase a normei privind bănuiala rezonabilă asupra drepturilor persoanei
Pântea Andrei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Independența procurorului
Covali Daniela , Pântea Andrei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-68. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Safeguarding the Personal Freedom and Safety: the ECHR and Reasonable Suspicion
Pântea Andrei
University of European Studies of Moldova
EIRP Proceedings
Vol. 15, Nr. 1 / 2020 / ISSN 2067-9211 / ISSNe 2069-9344
Disponibil online 5 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Bănuiala rezonabilă în legislația Republicii Moldova: aspecte teoretico-practice, teze și controverse
Pântea Andrei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-1027
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European Union - Eap - Moldova. Reflections on the Perspectives of the Emergence of Transnational Justice on Anti-Corruption and Anti-Fraud Dimension
Pântea Andrei1 , Pântea Serghei23
1 University of European Studies of Moldova,
2 Moldova State University,
3 Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(5) / 2019 / ISSN 1857-436X / ISSNe 2537-6179
Disponibil online 26 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generalități privind exercitarea dreptului de vot și infracțiunea de falsificare a rezultatelor votării, prevăzută la art. 182 Cod penal
Apostoliuc Serghei , Pântea Serghei , Pântea Andrei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graviditatea victimei ca posibilă urmare gravă a infracțiunii de viol
Pântea Andrei , Tăbîrţă Adrian
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 June, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiunea de „îndeletnicire” în Partea specială a Codului penal
Tăbîrţă Adrian , Pântea Andrei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiectul infracțiunii de internare ilegală într-o instituţie psihiatrică
Tăbîrţă Adrian , Pântea Andrei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 June, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Accepţiunea bănuielii rezonabile potrivit legislaţiei procesual penale
Pântea Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(185) / 2016 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 5 May, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bănuiala rezonabilă prin prisma prevederilor convenţiei europene pentru drepturile omului privind libertatea şi siguranţa persoanei
Pântea Andrei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Legea şi Viaţa
Nr. 6(294) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 29 June, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bănuiala rezonabilă şi dreptul la apărare
Pântea Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(184) / 2016 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 6 April, 2016. Descarcări-36. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bănuiala rezonabilă și temeiul răspunderii
Pântea Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-284-2.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertatea şi siguranţa persoanei, analizate prin prisma prevederilor convenţiei europene pentru drepturile omului
Pântea Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 7(295) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 July, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul bănuielii rezonabile în jurisprudența curții europene pentru drepturile omului
Pântea Andrei
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-83-4.
Disponibil online 19 July, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 31 of 31