IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-18 20:33
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2024  (1 din 2)40    CZU
 2024  (1 din 2)40    
Nr. 1 40CZU
 2023  (2 din 2)72    
Nr. 2 35CZU
Nr. 1 37CZU
 2022  (2 din 2)54    
Nr. 2 27CZU
Nr. 1 27CZU
 2021  (2 din 2)72    
Nr. 2 37CZU
Nr. 1 35CZU
 2020  (2 din 2)77    
Nr. 2 37CZU
Nr. 1 40CZU
 2019  (3 din 2)93    
Nr. 3 33CZU
Nr. 2 34CZU
Nr. 1 26CZU
 2018  (2 din 2)54    
Nr. 2 31CZU
Nr. 1 23CZU
 2016  (3 din 3)41    
Nr. 3 13CZU
Nr. 2 11CZU
Nr. 1 17CZU
 2015  (3 din 3)66    
Nr. 3 22CZU
Nr. 2 24CZU
Nr. 1 20CZU
 2014  (4 din 3)141    
Nr. Suplim 36CZU
Nr. 3 36CZU
Nr. 2 46CZU
Nr. 1 23CZU
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • B (04.11.2022-04.11.2026)
  • C (09.07.2019-09.07.2021)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2024
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole7105627922392468931236
Volume24342831371
Total73459707525295

Vizualizări   1256Descărcări   139

Conţinutul numărului de revistă

Aplicarea arestării preventive. Aspecte teoretico-practice 5-9

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.01

CZU: 343.126

Airapetean Artur , Țoncu Sanda
Reglementările normative ale asistenței juridice internaționale în materie penală prin prisma evoluției lor istorice 9-16

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.02

CZU: 341.4

Cuciurcă Angela
Corelarea reglementărilor legale privind mijloacele de probă și procedeele probatorii cu articolul 6 al convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 17-23

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.03

CZU: 341.231.14(4):343.211.3

Cuciurcă Angela
Expertiza medico-legală pe cadavre și bioetica 23-28

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.04

CZU: 340.6

Ostrovari Petru
Rezonabilitatea obiectivă și imunitatea calificată. analiză de drept comparat 28-37

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.05

CZU: 340.5

Pântea Andrei , Pântea Serghei
Modele normative de incriminare a infracțiunii de falsificarea probelor în legislația diferitelor state 37-43

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.06

CZU: 343.3/.97

Piterschi Eugeniu
Medierea judiciară în codul de procedură civilă al Republicii Moldova 43-46

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.07

CZU: 347.965.42(478)

Prisac Alexandru
Implicații securitare ale politicilor de promovare a drepturilor omului 46-49

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.08

CZU: 342.7

Sprincean Serghei , Catan Anastasia
Măsura arestului preventiv în contextul unei pandemii globale 50-52

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.09

CZU: 343.126

Şandru Adrian
Rolul actual al CJE ale UE în sistemul instituțional juridic al Uniunii Europene 52-57

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.10

CZU: 341.6(4)

Toncoglaz Maxim
Studiu privind perspectivele executarii contractelor internationale comerciale prin prisma progresului tehnologic 57-63

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.11

CZU: 347.74

Zaharia Virginia , Cibuc Angela
Confiscarea extinsă 63-67

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.12

CZU: 343.3

Zlate Nadia
Правовые проблемы доступа в интернет в Республике Молдова 68-71

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.13

CZU: 342:004.738.5

Kuciuk Valeriu , Пушкаш Виктор
Riscurile și stabilitatea sistemului bancar al Republicii Moldova 72-75

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.14

CZU: 336.71(478)

Duhlicher Grigore
Calitatea educației și cerințele angajatorilor la inceputul sec. XXI 75-79

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.15

CZU: 37.013.31

Mahajna Alaa , Gribincea Corina
Calitatea formării profesionale în contextul revoluției 4.0 80-84

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.16

CZU: 37.01:004

Menashko Ylaf , Gribincea Alexandru
Research of the correlation between education and economic growth (the case of Israel & Moldova 84-90

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.17

CZU: [37.0:330.35](569.4)(478)

Krotenko Irina , Masri Bushra
Management accounting of costs for human capital of the service enterprise 90-95

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.18

CZU: 657.471.12:331.214.72

Soroka Larysa , Umanets Tаtiana
Управление конкурентоспособностью для обеспечения финансовой устойчивости 95-100

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.19

CZU: 658.1

Димитрогло Инна
Маркетинговые технологии в повышении финансовой устойчивости SA "Tomai-Vinex" 100-103

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.20

CZU: 658.8

Димитрогло Инна
Влияния пандемии коронавирусной инфекции на состояние мировой и отечественной экономики 103-110

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.21

CZU: 339.5:338(478):616-036.22

Карабет Мария , Тодорич Людмила
Проблемы туризма в условиях коронавируса 110-115

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.22

CZU: 338.48:[578.834.1SARS-Cov-2:616-036.22]

Кротенко Ирина
Влияние глобализации на развитие мирового туристического рынка 115-120

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.23

CZU: 338.48

Тирон Оксана
Мотивация - как главная функция в управлении персоналом предприятия 120-124

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.24

CZU: 005.95/.96:316.628

Уманец Татьяна
Importanta managementului timpului in activitatea de conducere a institutiilor de invatamant 125-139

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.25

CZU: 373.07

Cojocaru Aurelia
Cauzele devianței comportamentale la adolescenți 139-149

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.26

CZU: 159.922.8

Cojocaru Aurelia , Panczi Violina
Semnificaţii psihopedagogice ale noţiunii de „interes” 150-153

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.27

CZU: 37.013.77

Creangă (Davidescu) Elena
Conștientizarea nevoilor personale prin practicile „MINDFULNESS” 154-158

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.28

CZU: 159.942

Creangă (Davidescu) Elena
Relația dintre climatul organizațional și satisfacția pentru muncă a angajaților din mediul educațional 158-163

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.29

CZU: 159.944:37.091

Groza (Verdeş) Angela , Luchian-Ursachi Nicoleta
Teorii și concepții din psihologia educației: dezvoltare, educație și învățare 163-168

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.30

CZU: 37.015.3

Panczi Violina
Diferențe de gen în manifestarea stresului la adolescenți 168-172

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.31

CZU: 159.922.8

Racu Iulia , Vlas Irina
Memoria migrației: interviu în profunzime cu adolescenții imigranți din diaspora moldovenească din Italia 172-181

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.32

CZU: 314.15(478)

Roșca Tatiana
Particularitățile sindromului münchausen prin transfer 181-185

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.33

CZU: 159.97:616.89

Roșca Tatiana , Popa Laurenția
Factorii integrării socio-profesionale a ex-deținuților 185-191

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-1.34

CZU: 316.6:343.91

Vîrlan Maria
RECENZIE la monografia „Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral”, Autor: Glavan Aurelia, neurolog, doctor în psihologie, conferențiar universitar 191-192

CZU: 616.831-005.1-082:159.9

Groza (Verdeş) Angela