IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(1084) pentru indicele czu "343.3"
Pedepsele penale aplicate funcţionarilor publici şi demnitarilor pentru actele de corupţie şi ale celor conexe lor prevăzute de capitolul al XV-lea din Codul penal al Republicii Moldova
CZU : 343.352:35.08(478)
Tipa Ion
Administrarea Publică
Nr. 2(82) / 2014 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri legislative pentru prevenirea şi combaterea corupţiei
CZU : 343.352
Cheptea Natalia
Administrarea Publică
Nr. 2(74) / 2012 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări juridice generale şi speciale cu privire la corupţie
CZU : 343.352(478)
Cheptea Natalia
Administrarea Publică
Nr. 4(72) / 2011 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea răspunderii: Modalitate de valorificare a rezultatelor controlului fiscal
CZU : 343.359.2:351.713
Vâlcu Viorel
Administrarea Publică
Nr. 2(70) / 2011 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul de angajare a Republicii Moldova în lupta contra criminalităţii economice
CZU : 341.24+343.37(478)
Balan Oleg, Mânzală Traian
Administrarea Publică
Nr. 3-4(64) / 2009 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea corupţiei în Administraţia Publică din Republica Moldova
CZU : 343.352:351/354(478)
Vicleanschi Cornelia
Administrarea Publică
Nr. 1-2(54) / 2007 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaziunea fiscală şi formele de combatere
CZU : [336.228.34+343.359.2](478)
Gorobievschi Svetlana
Administrarea Publică
Nr. 1(45) / 2005 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind problematica analizei juridico-penale a clonării
CZU : 343.347.5
Manea Vladmir
Administrarea Publică
Nr. 3(43) / 2004 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa acordării competenţelor de urmărire penală a fraudei fiscale serviciului fiscal de stat
CZU : 336.225.68+343.359.2
Dandara Viorel, Severin Valeriu
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversiunea comisă prin răspândirea unei epidemii sau epizootii(art. 343 CP RM)
CZU : 343.347(478)
Cojanu Gianina
Intellectus
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Econometric Model To Study the Impact of Economic Crime upon the Economic Growth in Romania
CZU : [338.1+343.37](498)
Manole SorinDaniel, Erdinc RalucaGeorgiana
Intellectus
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, що вчиняється організованими групами, як одна з форм економічної загрози фінансовому ринку
CZU : 343.123.12:343.341(477)
Гула Лев
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(7) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стан та причини корупційних правопорушень у галузі охорони здоров’я України: за даними соціологічного дослідження
CZU : 343.352(477)
Бусол Олена
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(7) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предмет и способы принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностными лицами таможенных органов
CZU : [343.123.12:343.352](477)
Палий Наталья
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(6) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Шляхи вирішення законодавчих проблем кримінальної відповідальності за ст.ст. 263, 263-1 кримінального кодексу України
CZU : 343.344(477)
Мітрухов Павло
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(6) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Державна служба боротьби з економічною злочинністю: проблеми діяльності та напрями їх вирішення
CZU : 343.3
Малишенко Євген
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(6) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разграничение уголовной ответственности за мошенничество в кредитно-финансовой деятельности и мошенничество по законодательству Украины и России
CZU : 343.37:336.71(477+470)
Крышевич Ольга
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(6) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea răspunderii penale pentru infracţiunile economice în legislaţia penală a Republicii Belarus și a Republicii Moldova
CZU : 343.37:346.1(478+476)
Tighineanu Alexandra
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(6) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiectul actelor de diversiune incriminate în legea penală a Republicii Moldova şi în cea a României
CZU : 343.3/.7(478+498)
Cojanu Gianina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(68) / 2013 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luarea de mită de către un participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat. Darea de mită unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat. Analiză de drept penal
CZU : 343.352
Stati Vitalie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(68) / 2013 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1084