IBN
Închide
Prisac Alexandru
Cuvinte-cheie (50): procedură (3), probaţiune (2), stingere (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Noțiuni conceptuale privind procedura constatării faptelor care au valoare juridică
Prisac Alexandru1, Corjan Angela2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Necunoscută, Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9(333) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Procedura de declarare fără stăpân a unui bun mobil şi declararea dreptului de proprietate municipală asupra unui bun imobil fără stăpân
Prisac Alexandru
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglemntarea procedurii de încuviințare a adopției în codul de procedură civilă al Republicii Moldova
Prisac Alexandru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcinile de pregătire a cauzei civile pentru dezbaterile judiciare
Prisac Alexandru
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcinile de pregătire a cauzei civile pentru dezbaterile judiciare
Prisac Alexandru
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Amenda judiciară în Codul de procedură civilă al Republicii Moldova
Prisac Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 4(304) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 18 April, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea probelor în procesul civil
Prisac Alexandru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3(303) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 April, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coparticiparea procesuală în lumina codului de procedură civilă al Republicii Moldova
Prisac Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5(305) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 May, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exigențele impuse de legislația procesuală civilă față de hotărîrea judecătorească
Prisac Alexandru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(311) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prelungirea și repunerea în termenul de Procedură civilă
Prisac Alexandru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(302) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 23 February, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Omogenitatea creanțelor compensabile
Prisac Alexandru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3 (279) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 9 April, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stingerea obligațiilor prin compensare și confuziune în procedura insolvabilităţii
Prisac Alexandru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(278) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 8 April, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Delimitarea tipurilor compensării în dreptul civil
Prisac Alexandru
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 12 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Formele de apărare a drepturilor civile
Prisac Alexandru
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. I-a / 2012 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-25. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stingerea obligațiilor prin prisma nulității actului juridic, rezoluțiunii și imposibilității fortuite de executare
Prisac Alexandru
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(147) / 2012 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu comparat al reglementărilor din Codul civil al Republicii Moldova privind stingerea obligaţiilor cu cele din Codul civil olandez, german şi ucrainean
Volcinschi Victor1, Prisac Alexandru2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(141) / 2012 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Noi concepte privind stingerea obligaţiilor finalitatea obligaţiilor principiile şi trăsăturile stingerii obligaţiilor
Prisac Alexandru, Volcinschi Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(124) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Reflecţii controversate privind stingerea şi transformarea obligaţiilor: natura juridică a novaţiei
Prisac Alexandru1, Volcinschi Victor2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(101) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18