IBN
Închide
Carabet Maria
Cuvinte-cheie (114): finance (3), efficiency (3), strategy (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Labour market analyses as a main part of the master's program modernization process
Carabet Maria, Levițcaia Alla, Todorici Ludmila
Comrat State University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 25 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияния пандемии коронавирусной инфекции на состояние мировой и отечественной экономики
Карабет Мария, Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Modernization process of the master’s program in finance
Leviţcaia Alla, Todorici Ludmila, Carabet Maria
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внешние гранты органам местного публичного управления АТО Гагаузия
Кара Ирина1, Карабет Мария2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возможности эффективной налогового-бюджетной политики в Республике Молдова
Карабет Мария, Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конкурентноспособность и инновации Молдовы в процессе глобализации
Сары Ольга, Карабет Мария
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности стратегического управленческого учета на предприятии
Крушка Любовь, Карабет Мария
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Поправки публичного национального бюджета Республики Молдова в условиях влияния пандемии
Карабет Мария
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Учет и калькуляция себестоимости на винодельческих предприятиях Республики Молдова
Сукман В., Карабет Мария
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Налоговая реформа в Республике Молдова: возможности и проблемы.
Карабет Мария
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-7-2.
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Impactul exodului creierilor asupra economiilor țărilor
Carabet Maria1, Gribincea Alexandru2, Lazari Silvia2, Habashi Manal2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииIV Национальная научно - практическая конференция
Ediția 4, Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83084-3.
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrațiile tranfrontaliere ale resurselor umane
Gribincea Alexandru1, Carabet Maria2, Cojocaru Virginia3, Habashi Manal
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Comrat,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности распределения затрат на постоянные и переменные
Герчу Ирина, Карабет Мария
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииIV Национальная научно - практическая конференция
Ediția 4, Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83084-3.
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тенденции развития творческого потенциала у современного студента
Карабет Мария, Могылдя Сергей
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Интернационализация вузов Республики Молдова, как важнейшее условие конкурентноспособности
Carabet Maria, Ianioglo Nadejda
Universitatea de Stat din Comrat
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 3. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О необходимости финансового анализа дебиторской задолженности
Гагауз Наталья, Карабет Мария
Комратский государственный университет
Ştiinţă, Educaţie, Cultură
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-039-3.
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тенденции финансирования расходов на образование в АТО Гагаузия
Карабет Мария, Чакир Евдокия
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 3. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Collaboration – a new paradigm in the economy
Carabet Maria, Todorov Maria, Costova Elena
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 2. 2016. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-018-8.
Disponibil online 17 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу финансовых гарантий реализации компетенций АТО ГАГАУЗИЯ
Карабет Мария, Левитская Алла
Комратский государственный университет
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-012-1.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О необходимости усиления антикризисного управления в Республике Молдова
Карабет Мария, Стоянова Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 2. 2016. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-018-8.
Disponibil online 15 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27