IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1991
Fondatori
Academia de Studii Economice din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 4)31
  2020  (4 din 4)36
  2019  (4 din 4)45
  2018  (4 din 4)40
  2017  (4 din 4)55
  2016  (4 din 4)43
  2015  (4 din 4)53
  2014  (4 din 4)58
  2013  (4 din 4)59
  2012  (4 din 4)57
  2011  (4 din 4)79
  2010  (4 din 4)72
  2009  (6 din 4)109
  2008  (4 din 4)123
  2007  (4 din 4)139
  2006  (2 din 4)54
imagine

pISSN: 1810-9136
Economica
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.10.31-2017.10.25)
  • B (2009.04.30-2013.10.30)

Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. Economie şi management în sectorul agroalimentar. Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole105310297002248853334731
Volume63574802222
Total1116108718024710

Vizualizări   855Descărcări   18

Conţinutul numărului de revistă

Migraţia populaţiei ca megatendinţă 9-17

CZU: 314.7+331.556.4

Şişcan Nadejda
Conceptul teoretic al mecanismelor dezvoltării economice în relaţiile de piaţă 17-25

CZU: 330.34

Movileanu Veronica
Construirea modelului competitivităţii regiunii în baza exemplului UTA Găgăuzia 25-34

CZU: 332.1(478-29)

Leviţcaia Alla, Chiurcciu Vitalie
Direcţiile prioritare ale reglementării de stat în scopul susţinerii dezvoltării sectorului agricol al RM 35-40

CZU: 338.43.01(478)

Cimpoieş Liliana
Valorificarea potenţialului turistic al Satului Moldovenesc 41-45

CZU: 338.48(478-22)

Botezatu Angela
Probleme actuale ale pieţei întreprinderilor de alimentaţie publică din Republica Moldova 46-52

CZU: 640.43/.44:657.4

Organ Elena, Savciuc Oxana
Analiza mediului concurenţial al Republicii Moldova. Studiu de caz 53-59

CZU: 005:339.137.2(478)

Dodu-Gugea Larisa, Salter Alexandru
Înclinaţiile către profesii–factor de motivare 59-61

CZU: 331.101.3

Bîrsan Svetlana, Jorovlea Elvira
Strategii şi politici de dezvoltare a mediului de afaceri în relaţiile de piaţă 62-69

CZU: 005.21:334.7

Sârbu Ion, Duţă Sergiu
Evaluarea personalului: rezultatele monitoringului procesului estimativ la întreprinderile din RM 70-73

CZU: 331.108.2:658.1(478)

Carabet Maria
Descentralizare financiară: argumente şi implicaţii macrofiscale pentru Republica Moldova 74-86

CZU: [336.225+351.713.071.6](478)

Secrieru Angela, Ciumac Eugenia
Echilibrul trezorerial prin prisma echilibrului monetar 86-98

CZU: [336.711+338.23:336.74](478)

Manole Tatiana, Anghel Sofia
Evaluarea şi factorii care influenţează procesul de estimare a activităţii băncilor comerciale 98-104

CZU: 336.713(478)

Buşmachiu Eugenia, Borta Nadejda
Asigurarea stabilităţii sistemului bancar din Republica Moldova în condiţiile actuale 104-108

CZU: 336.71(478)

Mistrean Larisa
Revenirea la etalonul bazat pe aur: dileme şi provocări 108-116

CZU: 339.7

Timuş-Iordachi Victoria, Luchian Ivan, Ciobu Stela
Stabilitatea financiară: factorii de influenţă 116-119

CZU: 658.14/.17

Todorici Ludmila
Tendinţele de bază ale dezvoltării organismelor de plasament colectiv în Europa 120-127

CZU: 339.9

Hîncu Rodica, Biloocaia Svetlana
Reflecţii asupra abordărilor teoretice privind migraţia internaţională 128-134

CZU: 314.74

Gurschi Inga
Standarde internaţionale de raportare financiară – cea mai importantă condiţie de integrare a economiei moldoveneşti 134-138

CZU: 339.9:657.1(478)

Deli Olga
Dezvoltarea competenţelor comunicative în cadrul lecţiilor de limbă străină prin intermediul proiectului 139-144

CZU: 378.025:81'243

Agafiţă Maria, Talpă Aliona