IBN
Închide
Lazari Silvia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2020 - 2

Consecințele economice ale migrației forței de muncă
Cojocaru Virginia , Lazari Silvia , Habași Manal
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The experience of countries in diminuing the experience of brain drain
Lazari Silvia1 , Gribincea Alexandru1 , Sulym Alexey2
1 Free International University of Moldova,
2 Odessa National Economic University
World economy and international economic relationsInternational Scientific Collection
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-88. Vizualizări-1238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Dinamica convergenței pieței muncii din R.Moldova
Lazari Silvia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul exodului creierilor asupra economiilor țărilor
Carabet Maria1 , Gribincea Alexandru2 , Lazari Silvia2 , Habași Manal2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииIV Национальная научно - практическая конференция
Ediția 4, Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83084-3.
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul marketingului și comunicării asupra pieței muncii
Lazari Silvia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Estimarea riscurilor ca premisă a creșterii securității economice într-o economie vulnerabilă
Gribincea Alexandru , Lazari Silvia , Cojocaru Virginia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica securităţii economice a statului mic
Ţurcanu Viorica1 , Tăbăcaru Ludmila2 , Cojocaru Virginia3 , Lazari Silvia4
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Federaţia Moldovenească de Fotbal,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Parlamentul Republicii Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 27 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile şi încrederea în spaţiul european după BREXIT
Lazari Silvia1 , Cojocaru Virginia2
1 Parlamentul Republicii Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 27 January, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile şi încredrea în spaţiul Uniunii Europene după Brexit
Lazari Silvia1 , Cojocaru Virginia2
1 Parlamentul Republicii Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-47. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risks and confidence in the european area after Brexit
Lazari Silvia1 , Cojocaru Virginia2
1 Parlamentul Republicii Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul politicii culturale din unele țări europene in conturarea imaginii țării in străinătate
Tăbăcaru Ludmila , Cojocaru Virginia1 , Lazari Silvia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Parlamentul Republicii Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Dificultățile renașterii economiei mondiale
Cojocaru Virginia1 , Lazari Silvia2 , Garştea Sergiu1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imigraţia în Uniunea Europeană: probleme și soluţii
Gribincea Alexandru1 , Lazari Silvia2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(89) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 March, 2016. Descarcări-35. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilizarea resurselor umane și munca decentă pentru un trai decent
Lazari Silvia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Migration issues and their economic impact
Lazari Silvia1 , Gribincea Alexandru1 , Bîrca Iulita2
1 Free International University of Moldova,
2 National Institute for Economic Research, ASM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The economic impact of refugees
Lazari Silvia1 , Shargu Lilia1 , Gribincea Alexandru2
1 University of European Studies of Moldova,
2 Free International University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(1) / 2015 / ISSN 1857-436X / ISSNe 2537-6179
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Convergența migrației la exigențele Uniunii Europene
Lazari Silvia1 , Bîrca Iulita2 , Gribincea Alexandru1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 12 June, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17