IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţă ştiinţifică internaţională aniversară" Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare, 1
Chișinău, Moldova, 13-20 octombrie 2017
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
Cautare
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tirografia "Print-Caro"
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-3168-7-3
CZU: 082:378(478-25)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2018 43
Disponibil în IBN: 27 februarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (43)Pedagogie (2)