IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(375) pentru indicele czu "342.7"
Unele aspecte privind protecţia libertăţii şi siguranţei persoanei în RM
CZU : 342.727/.738(478)
Bantuş Anatolie
Administrarea Publică
Nr. 2(70) / 2011 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul legal privind promovarea şi asigurarea principiului transparenţei în Republica Moldova
CZU : 341.231.14+342.72(478)
Pogoneţ Galina
Administrarea Publică
Nr. 2(70) / 2011 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme naţionale şl internationale de prevenire a fenomenului de discriminare
CZU : 341.231.14+342.72/73
Romandaş Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 2-3(67) / 2010 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul european de protecţie a drepturilor omului
CZU : 341.231.14+342.72/.73(4)
Pantea Cristina
Administrarea Publică
Nr. 1(65) / 2010 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea garantării drepturilor şi libertăţilor constituţionale de către avocatul parlamentar
CZU : 342.72/.73(478)
Potîngă Alexei, Bănărescu Maia
Administrarea Publică
Nr. 1(65) / 2010 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului stipulate în constituţia Republicii Moldova
CZU : 342.72/.73(478)
Pogoneţ Galina
Administrarea Publică
Nr. 2(62) / 2009 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul legal privind promovarea şi asigurarea principiului transparenţei
CZU : [342.4/.6+342.727](478)
Pogoneţ Galina
Administrarea Publică
Nr. 1(57) / 2008 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanismele de protecţie a drepturilor omului în Republica Moldova
CZU : 342.72/73(478)
Pulbere Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 1(57) / 2008 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea civilă - Statul de Drept - Instituţii ale regimului
CZU : 061.23:323.2+342.7
Onofrei Veaceslav
Administrarea Publică
Nr. 4(52) / 2006 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertatea accesului la informaţie şi starea confidenţialităţii în Republica Moldova
CZU : 342.72/.73:004(478)
Cebotaru Eugenia
Administrarea Publică
Nr. 1(45) / 2005 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apararea demnităţii umane în practica curţii constituţionale
CZU : 342.72/73(478)
Puşcaş Victor
Administrarea Publică
Nr. 1(45) / 2005 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la cultură al minorităţilor naţionale
CZU : 342.724
Pogoneţ Galina
Administrarea Publică
Nr. 3(43) / 2004 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul autorităţilor publice in protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale
CZU : 352/354:342.72/.73
Coboşnean Vasile
Administrarea Publică
Nr. 3(43) / 2004 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind evaluarea mărcilor
CZU : 342.772
Obrişte Natalia
Intellectus
Nr. 4 / 2005 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sugestii metodologice de promovare a educaţiei în domeniul drepturilor omului
CZU : 376:342.7
Solovei Rodica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(51) / 2008 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apărarea dreptului omului garant al democraţiei
CZU : 37.0+342.7
Balţatu Tamara
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(4) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liberul acces la justiţie în legislaţia naţională şi prevederile convenţiei europeane pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
CZU : 342.72/.73
Guceac Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(21) / 2011 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la viaţă şi fenomenul morţii cerebrale
CZU : 342.72/.73+616-009-072
Guceac Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(19) / 2010 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia datelor cu caracter personal. Reglementări la nivel internaţional ale domeniului
CZU : 342.738:004
Roşa Andrian
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la apă – un nou drept fundamental al omului
CZU : 342.734+349.6
Guceac Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 375