Aplicarea arestării preventive. Aspecte teoretico-practice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
494 46
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-18 15:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.126 (16)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (1406)
SM ISO690:2012
AIRAPETEAN, Artur, ȚONCU, Sanda. Aplicarea arestării preventive. Aspecte teoretico-practice. In: Vector European, 2021, nr. 1, pp. 5-9. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-1.01
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Aplicarea arestării preventive. Aspecte teoretico-practice

Application of preventive arrest. Theoretical-practical aspects

DOI:https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-1.01
CZU: 343.126

Pag. 5-9

Airapetean Artur1, Țoncu Sanda2
 
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 26 aprilie 2021


Rezumat

Studiul dat reprezintă redarea circumstanțelor, care stau la baza aplicării și prelungirii arestării. Sunt prezentate argumente cu referire la practica pertinentă a instanțelor naționale și internaționale în combaterea fenomenului aplicării neîntemeiate a arestării preventive. Studiul urmărește să elucideze aspecte teoretico-practice sub aspect comparat, dar și cu argumentele promovate de Curtea de la Strasbourg.

The given study represents the rendering of the circumstances, which are the basis for the application and extension of the arrest. Arguments are presented regarding the pertinent practice of national and international courts in combating the phenomenon of unfounded application of pre-trial detention. The study aims to elucidate theoretical and practical aspects in a comparative way, but also with the arguments promoted by the Strasbourg Court.

Cuvinte-cheie
arestarea, măsură preventivă, risc,

rrest, preventive measure, Risk