IBN
Închide
Crotenco Irina
Cuvinte-cheie (119): международная торговля (4), международный туризм (3), international tourism (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Cercetarea economică ca dezvoltare a doctrinei economice
Menin Alon1, Crotenco Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The economic research as development of economic doctrine
Menin Alon1, Crotenco Irina2
1 Free International University of Moldova,
2 Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Aspecte teoretice actuale ale comerțului internațional și contemporanietatea
Кротенко Ирина1, Чернова Eлена2, Мироненко Екатерина3
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Тираспольский колледж бизнеса и сервиса,
3 Тираспольский государственный университет
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectul istoric şi geografic al comerţului internaţional în regiunea extinsă a Mării Negre: dezvoltare, probleme, trenduri
Кротенко Ирина1, Мироненко Екатерина2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Тираспольский государственный университет
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current theoretical aspects of international trade and modernity
Crotenco Irina1, Cernova Elena2, Mironenco Ecaterina3
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 College of Business and Services in Tiraspol,
3 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Historical and theoretical aspects of international trade
Кротенко Ирина1, Чернова Eлена2, Мироненко Екатерина3
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Тираспольский колледж бизнеса и сервиса,
3 Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 4 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пути совершенствования стратегических механизмов развития международной торговли Молдовы
Кротенко Ирина, Мироненко Екатерина, Чернова Eлена
Институт международных отношений Молдовы
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Урбан-туризм как самостоятельное инновационное направление в международном туризме Молдовы
Кротенко Ирина1, Жигарева Елена2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

International Tourism of Moldova and the Problems of its Sustainable Development
Crotenco Irina
Institute of International Relations of Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ развития туристической индустрии в мировой экономике
Сырбу Ион1, Кротенко Ирина1, Жигарева Елена2
1 Академия экономического образования Молдавии,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международный туризм Молдовы и состояние его инновационной составляющей
Кротенко Юрий1, Кротенко Ирина1, Жигарева Елена2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные теоретические воззрения на понятия политика, стратегия и тактика в туризме
Кротенко Юрий1, Кротенко Ирина2, Жигарева Елена1
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Академия экономического образования Молдавии
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Состояние туристической индустрии молдовы в условиях действия современных механизмов стратегического управления
Цыу Николай, Кротенко Ирина
Академия экономического образования Молдавии
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегия национальной безопасности США: уроки для регионов с переходной экономикой
Кротенко Юрий1, Кротенко Ирина2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Академия экономического образования Молдавии
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Sistemul managementului strategic de dezvoltare a complexului turistic regional al Republicii Moldova
Crotenco Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(94) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 June, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea industriei turismului în Republica Moldova în condițiile activării mecanismelor moderne ale managementului strategic
Crotenco Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 April, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Политика в менеджменте отраслей национальной экономики (теоретический аспект)
Жигарева Елена1, Кротенко Ирина2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Институт международных отношений Молдовы
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-117-41-8.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продвижение инновационных продуктов в молдавской туристической сфере
Кротенко Ирина1, Жигарева Елена2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-117-41-8.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретические предпосылки формирования стратегических механизмов развития Молдовы на базе международного опыта
Crotenco Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 27 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Стратегические механизмы управления региональной хозяйственной системой (на примере туризма)
Кротенко Ирина
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20