IBN
Închide
Piterschi Eugeniu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 8

Aspecte delimitative ale infracțiunii de fals în acte publice și a celei de fals al probelor
Piterschi Eugeniu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitarea infracțiunii falsul documentelor oficiale și falsul în actele publice de escrocherie
Piterschi Eugeniu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 13 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dislocarea răspunderii penale a infracțiuni de falsificarea probelor în diverse legi penale ale altor state
Piterschi Eugeniu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretări științifice ale infracțiunii de falsificare a probelor la nivel internațional și in conjunctura dreptului internațional
Gherman Marian , Piterschi Eugeniu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele normative de incriminare a infracțiunii de falsificarea probelor în legislația diferitelor state
Piterschi Eugeniu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reguli tactice generice privind ambalarea, sigilarea, etichetarea şi păstrarea mijloacelor materiale de probă în vederea evitării falsificării acestora în cadrul proceselor judiciare
Piterschi Eugeniu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a VII-a. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-3-9.
Disponibil online 19 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retragerea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat ca urmare a falsificării probelor
Gherman Marian , Piterschi Eugeniu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific interpretations of offenses of falsification of evidence at international level and in the context of international law
Gherman Marian , Piterschi Eugeniu
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Calificarea infracțiuni de fals prin prisma art. 310 și art. 361 cod penal al Republicii Moldova – studiu cazuistic
Piterschi Eugeniu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3409-1-5.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-79. Vizualizări-1563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia și extinderea infracţiunii de falsificare a probelor pe teritoriul Rebublicii Moldova
Piterschi Eugeniu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Examinarea laturii obiective a infracţiunii de falsificare a probelor într-un process penal – în corespundere cu prevederile Codului Penal al Republicii Moldova
Piterschi Eugeniu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Examinarea laturii subiective a infracțiunii de falsificare a probelor
Piterschi Eugeniu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(231-233) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legislația statelor care incriminează indirect răspunderea penală pentru infracțiunea de falsificare a probelor
Gherman Marian , Piterschi Eugeniu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul material și/sau imaterial în cazul infracțiunii instituite la art. 310 Cod Penal al Republicii Moldova
Piterschi Eugeniu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura și dinamica infracţiunii prevăzute la art. 310 CPRM în perioada anilor 2008-2018
Piterschi Eugeniu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Abordări teoreticopractice privind falsul în acte
Piterschi Eugeniu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(326) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 February, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de drept comparat privind infracțiunea de falsificare a probelor
Piterschi Eugeniu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente privind sancţiunile în normele care incriminează fapte de falsificare a probelor
Gherman Marian , Piterschi Eugeniu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(49) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incriminarea infracțiunii de falsificare a probelor în legislația altor state
Piterschi Eugeniu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Analiza juridico-penală a infracțiunii de falsificare a probelor
Gherman Marian , Piterschi Eugeniu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(2) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22