IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(163) pentru indicele czu "341.4"
Principiile generale ale extrădării în lumina reglementărilor internaţionale şi a opiniilor doctrinare
CZU : 341.44
Huţanu Ioan
Administrarea Publică
Nr. 2-3(67) / 2010 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile răaspunderii pentru încălcarea dreptului umanitar
CZU : 341.23+341.4
Balan Oleg
Administrarea Publică
Nr. 1(61) / 2009 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa terorismului asupra conflictelor armate
CZU : 327.56+341.4
Frunze Ion
Administrarea Publică
Nr. 2-3(47) / 2005 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privire generală asupra statutului de refugiat în Dreptul Internaţional
CZU : 341.43
Septelici Oxana
Administrarea Publică
Nr. 2-3(47) / 2005 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юридическая квалификация статуса иностранных граждан, засланных в Украину для оказания помощи сепаратистам
CZU : 341.4
Задорожний Александр, Кориневич Антон, Кучер Елена
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(7) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implications of the Perincek V. Switzerland case on the so-called Armenian «genocide»
CZU : 341.485
Makili-Aliyev Kamal
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(7) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Преступления международной юрисдикции и преступления против жизни: соотношение и проблемы квалификации
CZU : 341.4/.6
Сотула Александр
Legea şi Viaţa
Nr. 1/3(289) / 2016 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Направления реформирования Общей части УК Украины, как необходимое условие взаимодействия с международным уголовным судом
CZU : 343(477)+341.4
Куцевич Максим
Legea şi Viaţa
Nr. 11/3(287) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Становление принципа запрета агрессивной войны в рамках Нюрнбергского процесса
CZU : 341.4
Касынюк Иван
Legea şi Viaţa
Nr. 9(285) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о трансгранич-ном наблюдении в уголовном процессе Украины: проблемы имплементации и толкования конвенционных положений
CZU : 341.411:343.2/.7(477)
Ахтырская Наталья
Legea şi Viaţa
Nr. 9(285) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международный розыск лиц: некоторые вопросы нормативного обеспечения
CZU : [341.4+341.8](477+100)
Ляшук Олеся
Legea şi Viaţa
Nr. 5/2(281) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problems of international criminal law in the Nagorno-Karabakh conflict
CZU : [327.56+341.4](479.24/.25)
Makili-Aliyev Kamal
Legea şi politologia
Nr. 25 / 2014 / ISSN 1987-5533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criminal responsability of minors in European States
CZU : 341.4(4)+343.137.5
Melnic Violeta
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurile alternative privaţiunii de libertate prin prisma standardelorb internaţionale
CZU : 341.49+343.24/.26
Prodan Svetlana
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(180) / 2015 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul mercenarului în acțiuni teroriste: implicații criminologice și de drept penal substanțial
CZU : 341.4+343.326
Frunze Maria
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(178) / 2015 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extrădarea şi condiţiile ei
CZU : 341.43/.44(4)
Digori Irina, Botnaru Stela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(88) / 2015 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Historiography, theoretical and methodological bases of terrorism research
CZU : 327.5+341.4
Ejova Cristina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(88) / 2015 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea penală a persoanei fizice pentru infracţiuni ce atentează la regimul dreptului internaţional umanitar
CZU : 341.41
Gabura Tudor
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(68) / 2013 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra unora dintre amendamentele operate în codul penal prin legea nr.64/2013
CZU : 341.4+343.1(478)
Stati Vitalie, Brînză Liubovi
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(68) / 2013 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reperele conceptuale ale unor remanieri recente operate în capitolele I şi XVIII ale părţii speciale a codului penal
CZU : 341.4+343.1(478)
Stati Vitalie, Brînză Liubovi
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(68) / 2013 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 163