IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(530) pentru indicele czu "159.942"
Measuring human emotions with modular neural networks and computer vision based applications
CZU : 004.81:159.942.5
Albu Veaceslav, Cojocaru Svetlana
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(67) / 2015 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenţa emoţională în contextul teoriilor comportamentale
CZU : 316.6+159.942
Ţîmbaliuc Natalia
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surse ale stresului percepute în rândul profesorilor: cazul Republicii Moldova
CZU : 159.942.5:371.12(478)
Robu Viorel, Stoica Cătălina
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Workaholismul ca simptom al patologiei organizaţionale. implicaţii pentru cercetare şi practică
CZU : 159.942.5:331.101
Ardeleanu Alina
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нарушения психической адаптации у руководящих работников в системы здравоохранения
CZU : 159.942:614.25
Шурма Игорь
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenţa emoţională şi socială în rândul adolescenţilor superior dotaţi. Studiu comparativ
CZU : 159.942-053.6+37.015.3
Robu Viorel, Ciudin Mirela
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности нарушения психической сферы у больных язвенной болезнью ЖКТ и медико- психологическая коррекция в условиях санаторно-курортного лечения
CZU : 159.942:614.253.8
Спасибухов Алексей
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia dintre inteligenţa emoţională şi motivaţia pentru succes la preadolescenţi
CZU : 159.942-053.6
Paladi Oxana, Cauş-Avram Olga
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de reacţionare a adolescenţilor în situaţii de stres
CZU : 159.942-053.6
Losîi Elena
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(41) / 2015 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Профилактика синдрома эмоционального выгорания у студентов
CZU : 159.942-057.87
Головская Ирина, Далакова Анна
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(40) / 2015 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intelegenţa emoţională
CZU : 378.015.3+159.942:159.947
Oleinic Viorica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(64) / 2010 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empatia între intelegenţă şi întelepciune
CZU : 159.942+316.61
Potâng Angela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(37) / 2006 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta gestionării emoţiilor-o provocare pentru învăţămîntul modern
CZU : 37.015.3+159.942
Iacob Adelina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(21) / 2003 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea şi manifestarea sindromului de burnout în mediul militar profesiona
CZU : 159.942:355.1
Iurchevici Iulia
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1857-405X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de gestionare a stresului în condiţii de luptă
CZU : 159.942:355.242
Sanduleac Sergiu
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-405X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa inteligenţei emoţionale asupra performanţei academice
CZU : [378.015.3+159.942:159.947]-057.87
Pleşca Maria
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(32) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul de epuizare profesională la cadrele didactice
CZU : 159.942:371.12
Pleşca Maria
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(26) / 2014 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Children and adolescents violence worldwide
CZU : [159.942.52+316.642.2]-053.6(100)
Dahamshi Fahed
Univers Pedagogic
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţele emoţionale – cheia către puterea personală
CZU : 159.942+37.015.3
Zagaievschi Corina
Univers Pedagogic
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de prevenire a stresului professional
CZU : 159.942.5:331.101
Micleuşanu Zinaida
Vector European
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 530