IBN
Închide
Pântea Serghei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2021 - 4

Probleme actuale ale prescripției tragerii la răspundere în procesul penal
Pîntea Andrei1 , Pântea Serghei2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS)
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration4th International Conference
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra unor instrumente în combaterea impunității. Rantsev, Mozer și Güzelyurtlu
Pîntea Andrei , Pântea Serghei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezonabilitatea obiectivă și imunitatea calificată. analiză de drept comparat
Pîntea Andrei , Pântea Serghei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul racket. studiu sociojuridic
Pîntea Andrei , Pântea Serghei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 27 July, 2021. Descarcări-47. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Aspecte juridice privind uzul de forţă şi standardul de rezonabilitate
Pîntea Andrei , Pântea Serghei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Asupra unor metode speciale de investigații și de prevenție moderne în procedurile penale
Pântea Serghei
Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European Union - Eap - Moldova. Reflections on the Perspectives of the Emergence of Transnational Justice on Anti-Corruption and Anti-Fraud Dimension
Pîntea Andrei1 , Pântea Serghei23
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 State University of Moldova,
3 Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(5) / 2019 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 26 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generalități privind exercitarea dreptului de vot și infracțiunea de falsificare a rezultatelor votării, prevăzută la art. 182 Cod penal
Apostoliuc Serghei , Pântea Serghei , Pîntea Andrei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On some modern special investigation methods and prevention in criminal proceedings
Pântea Serghei
Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-962-5.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra unor instituții de drept procesual penal: extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice a faptei
Pântea Serghei
Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Despre particularitățile unor infracțiuni transnaționale și anchete efective
Pântea Serghei
Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nullities in criminal proceedings and the exclusion of evidence
Pântea Serghei
State University of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 14 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Efectele nulităților în procesul penal
Pântea Serghei
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-897-4..
Disponibil online 3 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latura obiectivă a componenței de infracțiune prevăzute de art. 328 CP Republica Moldova
Pântea Serghei
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-897-4..
Disponibil online 3 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14