IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-01 17:31
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 4)51
  2020  (4 din 4)77
  2019  (4 din 4)74
  2018  (3 din 2)62
  2017  (2 din 2)53
  2016  (2 din 2)40
  2015  (2 din 2)23
  2014  (2 din 2)23
  2013  (2 din 2)48
  2012  (1 din 2)21
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2018.02.01-2019.02.28)
  • C (2017.02.28-2018.01.31)

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole4722255936974464162
Volume25406602236
Total4972662539210

Vizualizări   87Descărcări   22

Conţinutul numărului de revistă

Abordări metodice în studierea sistemului criptografic asimetric Merkle–Hellman

7-23

DOI: 10.36120/2587-3636.v25i3.7-23

CZU: 37.016:51

Chiriac Liubomir , Danilov Aureliu

Impactul activității experimentale la chimie asupra orientării profesionale a elevilor

24-33

DOI: 10.36120/2587-3636.v25i3.24-33

CZU: 372.854:37.048.4

Lozinschi Iulia , Coropceanu Eduard

Metode și procedee de rezolvare a ecuațiilor de grad superior cu parametri

34-43

DOI: 10.36120/2587-3636.v25i3.34-43

CZU: 372.851

Lupu Ilie , Cabac Eugeniu

Implementarea metodei Instruirea prin Investigare în predarea cursului „Structuri de Date și Algoritmi”

44-58

DOI: 10.36120/2587-3636.v25i3.44-58

CZU: 37.015:004

Braicov Andrei , Veveriță Tatiana

Трансформация ценностей высшего образования (21 век)

59-63

DOI: 10.36120/2587-3636.v25i3.59-63

CZU: 37.091:378

Терентьева Наталия

Информационная образовательная среда как средство управления эффективностью образовательного процесса

64-69

DOI: 10.36120/2587-3636.v25i3.64-69

CZU: 371.21:004

Чобан-Пилецкая Антонина

Формирование проектной компетентности будущего педагога в ВУЗЕ

70-75

DOI: 10.36120/2587-3636.v25i3.70-75

CZU: 378.147

Щепул Светлана

Repere teoretice privind dezvoltarea competenței de comunicare la copiii preșcolari cu dislalie polifonematică

76-83

DOI: 10.36120/2587-3636.v25i3.76-83

CZU: 159.922.7:376.36

Luchianenco Lilia

Abordări ale educației morale populare în preșcolaritate din perspectivă folclorică

84-91

DOI: 10.36120/2587-3636.v25i3.84-91

CZU: 39:37.034+373.24

Crîjanovschi Tatiana , Stafiu Natalia , Силистрару Николае

Impacts of COVID-19 on education sector: case study of the 48 arab secto

92-105

DOI: 10.36120/2587-3636.v25i3.92-105

CZU: 37.018.43:376.74

Darawsha Ahlam , Galia Nadia

Instrumentariul de implementare a unui model pedagogic de dezvoltare a competenței de comunicare digitală la studenți prin utilizarea tehnologiilor Cloud

106-120

DOI: 10.36120/2587-3636.v25i3.106-120

CZU: 37.016:004+378

Popovici Ilona

Ȋnvățământul bazat pe competențe în școala primară ca mijloc de realizare a principiului continuității

121-126

DOI: 10.36120/2587-3636.v25i3.121-126

CZU: 371.214.115:373.3

Borodenco Tatiana

Исследование уровня сформированности исследовательских компетенций у учащихся старших классов

127-134

DOI: 10.36120/2587-3636.v25i3.127-134

CZU: 37.015:53+373.5

Рогожникова Олеся

Condiții pedagogice ale dezvoltării culturii autoformării profesionale a cadrelor didactice

135-139

DOI: 10.36120/2587-3636.v25i3.135-139

CZU: 37.041:7

Linca Sofia

Predarea ca act decizional în cadrul procesului didactic

140-146

DOI: 10.36120/2587-3636.v25i3.140-146

CZU: 37.016

Mihăilă Monica Maria

Aviz la monografia Funcționalitatea integralității și continuității în educația copiilor

147-149

DOI: 10.36120/2587-3636.v25i3.147-149

CZU: 37.07

Andriţchi Viorica

Recenzie la monografia Teoria reabilitării post accident vascular cerebral

150-152

DOI: 10.36120/2587-3636.v25i3.150-152

CZU: 616.831-005.1-082:159.9

Coropceanu Eduard