IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-26 17:17
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 3)
  2019  (3 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2016  (3 din 3)
  2015  (3 din 3)
  2014  (4 din 3)
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole43567305182841531
Volume167389395
Total451746942223
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   98Descărcări   19

Conţinutul numărului de revistă

Inalienabilitatea convențională în materie civilă

5-10

CZU: 347.23

Bîtca Ion

Autorităţile publice ca subiect în exercitarea suveranităţii

10-13

CZU: 342

Cerba Valeriu, Pascalu Ina

Considerații despre serviciile pentru copiii cu comportament deviant

13-16

CZU: 343.224.1

Ioniţă Diana

Procedura de stingere a obligaţiei fiscale în Republica Moldova

16-20

CZU: 336.225.64(478)

Gulca Lilia

Aspecte legislative din Uniunea Europeană, Republica Moldova și România, privind tipologia și cadrul juridic al reorganizării societăților comerciale prin fuziune și dezmembrare

21-26

CZU: 347.7(4+478+498)

Lupaşco Vera

Cauzele şi profilactica pruncuciderii în contextul medicinii legale

26-31

CZU: 340.6:343.622

Ostrovari Petru, Baltaga Victor, Sliurovschii Eugeniu

Bănuiala rezonabilă și actul de sesizare

32-35

CZU: 343.1

Pîntea Andrei

Analiza prevederilor legale privind statutul consiliului municipal chișinău în calitate de locator în cadrul contractului de locațiune a încăperilor nelocuibile

35-40

CZU: 351.778.5:347.453

Popa Radu

Participarea la procesul civil a autorităţilor publice pentru a depune concluzii

40-42

CZU: 347.91./95

Prisac Alexandru, Corjan Angela

Sistemele judiciare naționale în fața ordinii juridice

42-48

CZU: 341.4

Toncoglaz Maxim

Considerente istorice privind implementarea principiului supremației dreptului european în raport cu dreptul național

48-54

CZU: 342(478)

Toncoglaz Maxim

Классификация и упорядочивание принципов и направлений правового регулирования в области охраны здоровья и безопасности труда (на примере Республики Молдова и Азербайджанской Республики)

54-60

CZU: 613/614(478+479.24)

Насирли Емил, Сосна Борис

Реформа юстиции в Республике Молдова: за и против

60-65

CZU: 34(478)

Пушкаш Виктор

Specificul comerțului exterior al Republicii Moldova

66-69

CZU: 339.5(478)

Duhlicher Grigore

Planificarea financiară a întreprinderii

69-73

CZU: 658.14

Duhlicher Grigore

Zorii sec. XXI invocă paradigma noii oportunitați informaționale

74-78

CZU: 004

Elkrinawi Khalid

Premise pentru construirea modelelor de prognoză, evaluare și control a resurselor forestiere și optimizarea gestionării pădurilor

78-81

CZU: 630

Idriceanu Cătălin Ionel

Aspecte conceptuale privind reglementarea lobbysmului la nivel internațional și național

82-87

CZU: 328.184

Mantaluța Aliona

Turismul ca reflecție a transformărilor lumii contemporane

87-92

CZU: 338.48

Mandra Mariana, Iliescu Valentin Adrian, Kabaha Salam

Economia țărilor OCDE în „apa liniștită a golfului” 2020

92-96

CZU: 339.9

Rimah Haj

The actual sturcture of higher education study (the Moldavian & israeli case)

96-100

CZU: 378(478+569.4)

Menin Alon

The specificity of business culture on the international level

100-103

CZU: 339.5

Sharfeldin Ibrahim-Mustafa-Mohammedelkhatim

Маркетинговый подход к управлению бизнесом на основе экологических ценностей поколения Z

103-107

CZU: 504.06

Катунина Наталья, Курьянова Екатерина

Особенности дифференциации затрат в сельскохозяйственных организациях

107-111

CZU: 332.2

Пармакли Дмитрий, Грибов Андрей

Экспортная деятельность субъектов хозяйствования: сущность и особенности

111-116

CZU: 339.56

Сорока Лариса, Ивченко Елена

Intervenții psiho-socio-educaționale în lucrul cu preadolescenții cu comportament deviant

117-122

CZU: 316.624-053.2

Alexandrov Iurii, Diţa Maria

Dimensiuni de bază ale relației părinte-copil

122-128

CZU: 37.018.1

Averin Viaceslav, Lungu Victoria

Formarea profesională prin prisma psihoterapiei integrative

128-133

CZU: 159.923

Cojocaru Aurelia

Managementul dezvoltării carierei profesionale ca dimensiune a educaţiei permanente

133-138

CZU: 37.048.4

Davidescu Elena

Anxietatea la copii

139-142

CZU: 942-053.2

Diţa Maria, Matran Tatiana

Educaţia şi managementul: context de interferenţă psihosocială

142-150

CZU: 37.07

Dodon Daniela

Managementul psihologic al reabilitării deficitului cognitiv post accident vascular cerebral

150-155

CZU: 616.831.005.1

Glavan Aurelia, Vîrlan Maria

Modele și strategii de consiliere psihopedagogică a familiei

156-164

CZU: 37.018.1

Micleuşanu Zinaida

Aspectele psihologice privind realizarea puterii politice

164-167

CZU: 32

Pîrţac Grigore

Aspecte evolutive privind complexitatea identității etnice la adolescenții imigranți

168-172

CZU: 159.922.4

Roșca Tatiana

Cunoașterea particularităților psihologice de vârstă ale adolescenților de înșiși adolescenții, cât și de părinții lor în scopul prevenirii conflictelor dintre ei

172-178

CZU: 159.922.8

Saracuţa Victoria

Stresul şi particularităţile manifestării lui în mediul mamelor care au în îngrijire copii cu afecţiuni neuromotorii

178-186

CZU: 159.942:376.3

Şleahtiţchi Mihail, Gavriliţă Lucia

Marketingul social: concept, caracteristici, principii şi tendinţe

186-190

CZU: 364.1/8

Tintiuc Tatiana, Moroz Tatiana

Abordarea marketingului educaţional între ştiinţă şi artă

190-197

CZU: 37.0

Tintiuc Tatiana

Dimensiunea psihologică în procesul de negocieri – rolul și impactul emoțiilor

197-200

CZU: 159.942

Troian Vlada, Cozărescu Mihaela