Aspecte legislative din Uniunea Europeană, Republica Moldova și România, privind tipologia și cadrul juridic al reorganizării societăților comerciale prin fuziune și dezmembrare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
810 37
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-02 17:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.7(4+478+498) (1)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1296)
SM ISO690:2012
LUPAŞCO, Vera. Aspecte legislative din Uniunea Europeană, Republica Moldova și România, privind tipologia și cadrul juridic al reorganizării societăților comerciale prin fuziune și dezmembrare. In: Vector European, 2020, nr. 1, pp. 21-26. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Aspecte legislative din Uniunea Europeană, Republica Moldova și România, privind tipologia și cadrul juridic al reorganizării societăților comerciale prin fuziune și dezmembrare

Legislative aspects of the European Union, Republic of Moldova and the Romania, on the typology and legal framework of the reorganization of trade companies by fusion and dismemberment

CZU: 347.7(4+478+498)

Pag. 21-26

Lupaşco Vera
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
 
Disponibil în IBN: 17 martie 2020


Rezumat

Contemporanietatea și însemnătatea vitală a cercetării subiectului dat este predeterminată de dezvoltarea economiei de piață care, presupune atât prezența, cât și nivelul înalt de dezvoltare a mijloacelor legale și a metodelor de reglementare a cifrei de afaceri economice. Persoanele juridice sunt în prezent principalii participanți ai circuitului civil.Anume ei fiind producătorii majorității bunurilor și serviciilor, sunt și principalii contribuabili.Astfel observăm că problemele de reglementare a creării și reorganizării persoanelor juridice devin cele mai urgente, în condițiile dezvoltării pieței în țara noastră și a dorinței tot mai crescute a subiecților relațiilor juridice civile de a se proteja pe ei înșiși cât și mijloacele materiale, prin mijloace legale.În acestr context, în articolul dat vomanaliza formele de reorganizare a societăților comerciale în lumina Codului civil modernizat, comparativ cu legislația altor state.

The contemporaneity and vital importance of the research of the given subject is predetermined by the development of the market economy, which implies both the presence and the high level of development of the legal means and the methods of regulating the economic transactions. Legal entities are currently the main participants in the civil circuit. Namely, since they are the producers of most goods and services, they are also the main contributors. Thus, we observe that the problems of regulating the creation and reorganization of legal persons became the most urgent, given the market development in our country and the growing desire of the subjects of civil legal relations to protect themselves and the material means, through legal means. In this context, in this article we will analyze the forms of reorganization of companies in the light of the modernized Civil Code, in comparison with the legislation of other states.