IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-12 11:06
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2024  (1 din 2)40    CZU
 2024  (1 din 2)40    
Nr. 140CZU
 2023  (2 din 2)72    
Nr. 235CZU
Nr. 137CZU
 2022  (2 din 2)54    
Nr. 227CZU
Nr. 127CZU
 2021  (2 din 2)72    
Nr. 237CZU
Nr. 135CZU
 2020  (2 din 2)77    
Nr. 237CZU
Nr. 140CZU
 2019  (3 din 2)93    
Nr. 333CZU
Nr. 234CZU
Nr. 126CZU
 2018  (2 din 2)54    
Nr. 231CZU
Nr. 123CZU
 2016  (3 din 3)41    
Nr. 313CZU
Nr. 211CZU
Nr. 117CZU
 2015  (3 din 3)66    
Nr. 322CZU
Nr. 224CZU
Nr. 120CZU
 2014  (4 din 3)141    
Nr. Suplim36CZU
Nr. 336CZU
Nr. 246CZU
Nr. 123CZU
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • B (04.11.2022-04.11.2026)
  • C (09.07.2019-09.07.2021)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2024
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole7105746232469069031237
Volume24349621373
Total73460958526063

Vizualizări   2147Descărcări   122

Conţinutul numărului de revistă

Inalienabilitatea convențională în materie civilă 5-10

CZU: 347.23

Bîtca Ion
Autorităţile publice ca subiect în exercitarea suveranităţii 10-13

CZU: 342

Cerba Valeriu , Pascalu Ina
Considerații despre serviciile pentru copiii cu comportament deviant 13-16

CZU: 343.224.1

Ioniţă Diana
Procedura de stingere a obligaţiei fiscale în Republica Moldova 16-20

CZU: 336.225.64(478)

Gulca Lilia
Aspecte legislative din Uniunea Europeană, Republica Moldova și România, privind tipologia și cadrul juridic al reorganizării societăților comerciale prin fuziune și dezmembrare 21-26

CZU: 347.7(4+478+498)

Lupaşco Vera
Cauzele şi profilactica pruncuciderii în contextul medicinii legale 26-31

CZU: 340.6:343.622

Ostrovari Petru , Baltaga Victor , Sliurovschii Eugeniu
Bănuiala rezonabilă și actul de sesizare 32-35

CZU: 343.1

Pântea Andrei
Analiza prevederilor legale privind statutul consiliului municipal chișinău în calitate de locator în cadrul contractului de locațiune a încăperilor nelocuibile 35-40

CZU: 351.778.5:347.453

Popa Radu
Participarea la procesul civil a autorităţilor publice pentru a depune concluzii 40-42

CZU: 347.91./95

Prisac Alexandru , Corjan Angela
Sistemele judiciare naționale în fața ordinii juridice 42-48

CZU: 341.4

Toncoglaz Maxim
Considerente istorice privind implementarea principiului supremației dreptului european în raport cu dreptul național 48-54

CZU: 342(478)

Toncoglaz Maxim
Классификация и упорядочивание принципов и направлений правового регулирования в области охраны здоровья и безопасности труда (на примере Республики Молдова и Азербайджанской Республики) 54-60

CZU: 613/614(478+479.24)

Насирли Эмиль , Сосна Борис
Реформа юстиции в Республике Молдова: за и против 60-65

CZU: 34(478)

Пушкаш Виктор
Specificul comerțului exterior al Republicii Moldova 66-69

CZU: 339.5(478)

Duhlicher Grigore
Planificarea financiară a întreprinderii 69-73

CZU: 658.14

Duhlicher Grigore
Zorii sec. XXI invocă paradigma noii oportunitați informaționale 74-78

CZU: 004

Elkrinawi Khalid
Premise pentru construirea modelelor de prognoză, evaluare și control a resurselor forestiere și optimizarea gestionării pădurilor 78-81

CZU: 630

Idriceanu Cătălin Ionel
Aspecte conceptuale privind reglementarea lobbysmului la nivel internațional și național 82-87

CZU: 328.184

Mantaluța Aliona
Turismul ca reflecție a transformărilor lumii contemporane 87-92

CZU: 338.48

Mandra Mariana , Iliescu Valentin Adrian , Kabaha Salam
Economia țărilor OCDE în „apa liniștită a golfului” 2020 92-96

CZU: 339.9

Rimah Haj
The actual sturcture of higher education study (the Moldavian & israeli case) 96-100

CZU: 378(478+569.4)

Menin Alon Zvi
The specificity of business culture on the international level 100-103

CZU: 339.5

Sharfeldin Ibrahim-Mustafa-Mohammedelkhatim
Маркетинговый подход к управлению бизнесом на основе экологических ценностей поколения Z 103-107

CZU: 504.06

Катунина Наталья , Курьянова Екатерина
Особенности дифференциации затрат в сельскохозяйственных организациях 107-111

CZU: 332.2

Пармакли Дмитрий , Грибов Андрей
Экспортная деятельность субъектов хозяйствования: сущность и особенности 111-116

CZU: 339.56

Сорока Лариса , Ивченко Елена
Intervenții psiho-socio-educaționale în lucrul cu preadolescenții cu comportament deviant 117-122

CZU: 316.624-053.2

Alexandrov Iurii , Diţa Maria
Dimensiuni de bază ale relației părinte-copil 122-128

CZU: 37.018.1

Averin Viaceslav , Lungu Victoria
Formarea profesională prin prisma psihoterapiei integrative 128-133

CZU: 159.923

Cojocaru Aurelia
Managementul dezvoltării carierei profesionale ca dimensiune a educaţiei permanente 133-138

CZU: 37.048.4

Creangă (Davidescu) Elena
Anxietatea la copii 139-142

CZU: 942-053.2

Diţa Maria , Matran Tatiana
Educaţia şi managementul: context de interferenţă psihosocială 142-150

CZU: 37.07

Dodon Daniela
Managementul psihologic al reabilitării deficitului cognitiv post accident vascular cerebral 150-155

CZU: 616.831.005.1

Glavan Aurelia , Vîrlan Maria
Modele și strategii de consiliere psihopedagogică a familiei 156-164

CZU: 37.018.1

Micleuşanu Zinaida
Aspectele psihologice privind realizarea puterii politice 164-167

CZU: 32

Pîrţac Grigore
Aspecte evolutive privind complexitatea identității etnice la adolescenții imigranți 168-172

CZU: 159.922.4

Roșca Tatiana
Cunoașterea particularităților psihologice de vârstă ale adolescenților de înșiși adolescenții, cât și de părinții lor în scopul prevenirii conflictelor dintre ei 172-178

CZU: 159.922.8

Saracuţa Victoria
Stresul şi particularităţile manifestării lui în mediul mamelor care au în îngrijire copii cu afecţiuni neuromotorii 178-186

CZU: 159.942:376.3

Şleahtiţchi Mihail , Gavriliţă Lucia
Marketingul social: concept, caracteristici, principii şi tendinţe 186-190

CZU: 364.1/8

Tintiuc Tatiana , Moroz Tatiana
Abordarea marketingului educaţional între ştiinţă şi artă 190-197

CZU: 37.0

Tintiuc Tatiana
Dimensiunea psihologică în procesul de negocieri – rolul și impactul emoțiilor 197-200

CZU: 159.942

Troian Vlada , Cozărescu Mihaela