IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-3(13) pentru indicele czu "316.624-053.2"
Determinantele psihosociale ale comportamentului deviant la minori
CZU : 159.922.8+316.624-053.2/.66+316.356.2
Bivol Aliona
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(2) / 2016 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinantele comportamentului delincvent şi deviant în rândul minorilor
CZU : 343.915+316.624-053.2
Slisarenco Ion
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Факторы психологической безопасности в образовательном учреждении
CZU : 316.624-053.2
Адэскэлицэ Виорика, Кисаков Роман
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistența psihosocială a preadolescenților cu comportament devian
CZU : 316.624-053.2
Vîrlan Maria
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilaxia comportamentului anti-social al copiilor
CZU : 316.624-053.2
Cucer Angela
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii psihologici determinanţi în relaţiile familiale nefavorabile privind formarea comportamentului deviant al minorului
CZU : 316.624-053.2
Tocari Sofiana
Educația și cercetarea în învățământul superior: realități și perspective
1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3509-1-4 (PDF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența factorilor sociali și de personalitate asupra comportamentului indisciplinar al elevilor
CZU : 316.624-053.2
Cozmac Cristina, Secrieru (Samson) Luminiţa
Interuniversitaria
Ediția 13. 2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-212-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de prevenire şi diminuare a fenomenului de bullying la vârsta şcolară mică
CZU : 316.624-053.2
Rusu Cristina
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentului antisocial la copii: cauze, caracteristici, forme, prevenție
CZU : 316.624-053.2
Cucer Angela
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentările pedagogilor cu privire la asistenţa psihologică a copiilor cu comportament antisocial
CZU : 316.624-053.2
Cucer Angela
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul antisocial al copilului: modele de intervenție
CZU : 316.624-053.2
Cucer Angela
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-01-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psiho-comportamentale ale minorului delincvent
CZU : 316.624-053.2
Vîrlan Maria, Diţa Maria
Sociologia și asistența socială: cercetare și profesionalizare
2022. . .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenții psiho-socio-educaționale în lucrul cu preadolescenții cu comportament deviant
CZU : 316.624-053.2
Alexandrov Iurii, Diţa Maria
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13