Analiza prevederilor legale privind statutul consiliului municipal chișinău în calitate de locator în cadrul contractului de locațiune a încăperilor nelocuibile
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
111 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-13 01:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
351.778.5:347.453 (1)
Activități specifice administrației publice (558)
Obligații. Contracte. Convenții (239)
SM ISO690:2012
POPA, Radu. Analiza prevederilor legale privind statutul consiliului municipal chișinău în calitate de locator în cadrul contractului de locațiune a încăperilor nelocuibile. In: Vector European. 2020, nr. 1, pp. 35-40. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Analiza prevederilor legale privind statutul consiliului municipal chișinău în calitate de locator în cadrul contractului de locațiune a încăperilor nelocuibile

Analysis of the legal provisions regarding the status of the chisinau municipal council as lessor under the lease agreementof non-rentable rooms


CZU: 351.778.5:347.453
Pag. 35-40

Popa Radu
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 martie 2020


Rezumat

Tema abordată este actuală datorită proceselor social-economice, juridice, dar și politice din țara noastră care au loc de la declararea independenței până în prezent. Scopul cu care am pornit în cercetarea noastră, a fost identificarea provocărilor și problemelor cu care se confruntă locatorul pe piața imobiliară, dar și identificarea soluțiilor care pot să rezolve aceste problem. Metodele de cercetare aplicate pentru cercetarea noastră au fost metoda logică, istorică, comparativă și analitică. Rezultatele obținute vin să completeze neajunsurile din activitatea locatorului pe piața imobiliară.

The topic addressed is current due to the social-economic, legal, but also political processes in our country that have taken place since the declaration of independence until now. The purpose with which we started in our research was to identify the challenges and problems that the landlord faces in the real estate market, but also to identify the solutions that can solve these problems. The research methods applied for our research were the logical, historical, comparative and analytical method. The results obtained complement the shortcomings in the activity of the lessor in the real estate market.

Cuvinte-cheie
autoritate publică, contract de locațiune, locatar, locator, locațiune,

public authority, lease, tenant, lessor, lease