IBN
Închide
Diţa Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14

2024 - 1

  Neuroplasticitatea - metamorfoza creierului uman
Diţa Maria1 , Bubuioc Libi2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Centrul de reabilitare și intervenție psihopedagogică “Pro Aba Solution”
Vector European
Nr. 1 / 2024 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 2

  Anorexia nervoasă la adolescenți
Diţa Maria
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 22 November, 2023. Descarcări-35. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recenzie asupra monografiei „ Teoria și metodologia diminuării stresului perceput la sportivii adolescenți ” Autori: GLAVAN Aurelia, doctor habilitat în psihologie, conferențiar universitar, NICOLESCU Alexandra-Cristina, doctor în psihologie, România, ISBN 978-9975-46-714-
Diţa Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 22 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

   Strategii de prevenire a devianței comportamentale la preadolescenți
Diţa Maria
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte psiho-comportamentale ale minorului delincvent
Vîrlan Maria , Diţa Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Sociologia și asistența socială: cercetare și profesionalizare
2022. . .
Disponibil online 26 January, 2023. Descarcări-36. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea rezilienței emoționale prin activități psiho-socioeducaționale
Diţa Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Educaţia pentru viaţa de familie. Educaţia sexuală
Diţa Maria1 , Calbaza-Ormenișan Mirela2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Vector European
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 21 May, 2022. Descarcări-77. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Formarea valorilor pro sociale la copii în scopul prevenirii comportamentului deviant
Diţa Maria1 , Cazacliu Eugenia23
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 AO ”SOS Autism”,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration5th International Conference
Ediţia a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-8-9.
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-22. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

  Factorii implicaţi în formarea comportamentului adictiv la preadolescenți
Abraham Pavel1 , Diţa Maria2
1 Universitatea din Bucureşti,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-58. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Integrarea copiilor străzii în acțiuni de protecție socială și susținere psihoterapeutică
Diţa Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 1 May, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul asistentului social în reabilitarea psiho-emoțională și socială a persoanelor afectate de COVID
Diţa Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-545-8.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Securitatea psihologică și bunăstarea beneficiarilor asistențiali
Diţa Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vagabondul – personalitate deviantă
Diţa Maria1 , Olaru (Tudor) Lăcrămioara-Elena2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Grădinița ”Pinochio”, Bacău
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-53. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

  Anxietatea la copii
Diţa Maria1 , Matran Tatiana2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-233. Vizualizări-1494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Atitudinea societății față de integrarea socială a copiilor cu cerințe educaționale special
Diţa Maria12 , Negrea Adelina2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-59. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dreptul la asistență psihologică a deținuților
Romanciuc Xenia , Diţa Maria
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Factorii cauzali care afectează dezvoltarea creierului și particularitățile comportamentale și intelectuale a copilului autist
Cojocaru Aurelia1 , Diţa Maria2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-215. Vizualizări-1270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul familiei monoparentale asupra creșterii și dezvoltării copilului
Diţa Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-210. Vizualizări-999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Intervenții psiho-socio-educaționale în lucrul cu preadolescenții cu comportament deviant
Alexandrov Iurii1 , Diţa Maria2
1 Institutul de Psihologie al Academiei Ruse de Științe,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-89. Vizualizări-1002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

  Particularitățile psihologice ale vârstnicilor
Diţa Maria1 , Leu Natalia2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Centrul de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-36. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularitățile psihologice și comportamentale ale copiilor străzii
Diţa Maria1 , Vîrlan Maria2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-101. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Problematica psihosocială a mediului penitenciar şi efectele psihosociale ale privării de liberate
Diţa Maria1 , Vîrlan Maria2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-97. Vizualizări-1379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reintegrarea socială a ex-deținuților în Republica Moldova
Vîrlan Maria , Diţa Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(54) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 April, 2019. Descarcări-73. Vizualizări-1038
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul asistentului social în procesul de reintegrare socială a persoanelor
Vîrlan Maria , Diţa Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-179. Vizualizări-1440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

  Dimensiunile mediului familial şi rolul acestuia asupra conduitelor juvenile
Diţa Maria
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dimensiunile mediului familial şi rolul acestuia asupra conduitelor juvenile
Diţa Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1.
Disponibil online 10 January, 2021. Descarcări-81. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Diminuarea abandonului şcolar prin activităţi psiho – socio -educative
Vîrlan Maria , Diţa Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(50) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 June, 2018. Descarcări-783. Vizualizări-3550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Imaginea de sine la preadolescenți
Diţa Maria1 , Matran Tatiana2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-113. Vizualizări-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularitățile autocontrolului și stabilității emoționale la preadolescenții cu comportament deviant
Diţa Maria
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

  Impactul detenţiei asupra dezvoltării personalităţii minorului delincvent
Vîrlan Maria , Diţa Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-1260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Problematica reintegrării sociale a vârstnicilor fără adăpost în Republica Moldova
Diţa Maria , Vîrlan Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

  Asistenţa Parentală Profesionistă – formă alternativă de protecţie a copiilor în dificultate
Vîrlan Maria , Diţa Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-62. Vizualizări-1224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cauzele instabilitații emoționale la preadolescenții cu comportament deviant
Diţa Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-66. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularitatile sferei emotional-volitive la preadolescentii cu comportament deviant
Diţa Maria , Vîrlan Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesin the context of mentality's transformation
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-1181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Strategii și metode de lucru a asistentului social cu ex-deținuții în vederea restabilirii legăturii cu familia
Diţa Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-52. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

  Autocontrolul, stabilitatea emoţională şi comportamentul la preadolescenţi
Diţa Maria , Vîrlan Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 34 / 2014 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 March, 2014. Descarcări-283. Vizualizări-1783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

  Aspecte psiho-asistenţiale privind fenomenul „persoane fără adăpost”
Diţa Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 30 / 2013 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-145. Vizualizări-1431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

  Capacităţile comunicative ale asistenţilor sociali
Vîrlan Maria , Diţa Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 25 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-54. Vizualizări-1081
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 38 of 38