IBN
Închide
Cuvinte-cheie (105): preadolescent (2), penitenciar (2), penitentiary (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Anxietatea la copii
1, 2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenții psiho-socio-educaționale în lucrul cu preadolescenții cu comportament deviant
Alexandrov Iurii1, 2
1 Institutul de Psihologie al Academiei Ruse de Științe,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Particularitățile psihologice ale vârstnicilor
1, 2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Centrul de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile psihologice și comportamentale ale copiilor străzii
1, 2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica psihosocială a mediului penitenciar şi efectele psihosociale ale privării de liberate
1, 2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reintegrarea socială a ex-deținuților în Republica Moldova
,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(54) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 April, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul asistentului social în procesul de reintegrare socială a persoanelor
,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Dimensiunile mediului familial şi rolul acestuia asupra conduitelor juvenile
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea abandonului şcolar prin activităţi psiho – socio -educative
,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(50) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 June, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea de sine la preadolescenți
1, 2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Impactul detenţiei asupra dezvoltării personalităţii minorului delincvent
,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica reintegrării sociale a vârstnicilor fără adăpost în Republica Moldova
,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Asistenţa Parentală Profesionistă – formă alternativă de protecţie a copiilor în dificultate
,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cauzele instabilitații emoționale la preadolescenții cu comportament deviant
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitatile sferei emotional-volitive la preadolescentii cu comportament deviant
,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Autocontrolul, stabilitatea emoţională şi comportamentul la preadolescenţi
,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 34 / 2014 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 March, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aspecte psiho-asistenţiale privind fenomenul „persoane fără adăpost”
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 30 / 2013 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Capacităţile comunicative ale asistenţilor sociali
,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 25 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18