IBN
Închide
Cerba Valeriu
Cuvinte-cheie (105): drepturi (2), justiţie (2), justice (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole cat. C - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2020 - 4

Aspecte generale cu privire la democrație ca formă a regimului politic
Cerba Valeriu , Pascalu Ina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autorităţile publice ca subiect în exercitarea suveranităţii
Cerba Valeriu , Pascalu Ina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Independența ofițerului de urmărire penală la efectuare urmării penale
Clim Anastasia , Cerba Valeriu
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile constituționale de înfăptuire a justiției
Achiruș Ana , Cerba Valeriu
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Contenciosul electoral diversitate a contenciosului administrativ în Republica Moldova
Boicu Mihai , Cerba Valeriu
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Unele aspecte și perspective ale învățământului superior contemporan în contextul dezvoltării serviciului public în Republica Moldova
Rusu Victor , Cerba Valeriu
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Analiza juridică şi consecinţele semnării acordului moldo-rus din 1992 de încetare a focului la Nistru: problemele existente în procesul de reglementare a deferendului transnistrean
Cerba Valeriu
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 4(292) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 24 May, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-1103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului
Cerba Valeriu
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5(293) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 26 May, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Административная ответственность за правонарушения, посягающие на здоровье населения, здоровье лица, санитарно- эпидемиологический режим
Cerba Valeriu
Европейский Университет Молдовы
Legea şi Viaţa
Nr. 10/1(286) / 2015 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 23 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Административная ответственность за правонарушения в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Cerba Valeriu
Европейский Университет Молдовы
Legea şi Viaţa
Nr. 11(287) / 2015 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 27 November, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Analiza juridică și consecinţele semnării acordului moldo-rus din 1992 de încetare a focului la Nistru: problemele existente în procesul de reglementare a deferendului transnistrean
Cerba Valeriu
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 16 February, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ причин возникновения конфликта, истоки и перспективы разрешения приднестровского конфликта
Cerba Valeriu
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 14 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Sporirea rolului MAI şi serviciului grăniceri in procesul de consolidare a cooperării organelor de drept in domeniul de management integrat al frontierei de stat
Cerba Valeriu
Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 February, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13