IBN
Închide
Lungu Victoria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

Factori etiologici în tulburarea de personalitate histrionică
Lungu Victoria , Cărăușu Ghenadie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Dimensiuni de bază ale relației părinte-copil
Averin Viaceslav1 , Lungu Victoria2
1 Universitatea Medicală Pediatrică de Stat din Sankt Petersburg ,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-69. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Arhitectura prin prisma de gen
Lungu Victoria , Lungu Daniela
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Cutaneous leishmaniasis
Plăcintă Gheorghe1 , Pântea Victor1 , Cebotarescu Valentin1 , Cojuhari Lilia1 , Paveliuc Petru2 , Panasiuc Alexandru2 , Lungu Victoria3 , Simonov Ludmila2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Toma Ciorba Clinical Hospital of Infectious Diseases,
3 National Agency for Public Health
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 12 July, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația pentru orașe prietenoase copiilor
Lungu Daniela , Lungu Victoria
Universitatea Tehnică a Moldovei
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Combating cyberbullying as strategy to diminish the students’ aggressiveness 
Abu-Ria Ali1 , Lungu Victoria2
1 Moldova State University,
2 Technical University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6