IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-15 10:44
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (4 din 2)138
  2020  (2 din 2)71
  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6982872355523693
Volume21226531556
Total7193098887079

Vizualizări   907Descărcări   106

Conţinutul numărului de revistă

Centenar Gleb Ciaicovschi-Mereşanu: Memorii

6-9

CZU: 78.072.2(478)

Badrajan Svetlana

Formă şi stil in sonata pentru vioară şi pian de E. Elgar

9-19

CZU: [780.8:780.614.332.082.2]:781.61+781.5.082.2

Melnic Victoria , Coşciug Svetlana

In semn de omagiu interpretei şi pedagogului Larisa Şulga-Vichilu

19-24

CZU: 782.1.071.2(478)+784.071.4(478)+784.9

Berezovicova Tatiana , Blăndu Adela

Interdisciplinary view on the theory and methods of music pedagogy

25-28

CZU: 78.01:37

Kindratiuk Bohdan

Работа со студентами разных специальностей в классе общего фортепиано

29-33

CZU: [780.8:780.616.433]:372.8

Reaboşapca Ludmila

Mikhail Sechkin: creative portrait

34-37

CZU: 785.11.071.2(478)+780.8:780.616.433.071.4(478)

Hatipova Inna

Принципы и методы работы с джазовыми стандартами в процессе импровизации

38-42

CZU: 78.036.9:781.65

Березовиковa Татьяна , Дашевский Вячеслав

Traditions of foreign musicology in the study of piano art in the Republic of Moldova

43-47

CZU: 78.072.2(478:470)+780.8:780.616.433(478)

Vardanyan Alyona

Мария Чеботари в культурной жизни русской диаспоры Берлина и Дрездена (из хроники эмигрантской прессы)

47-51

CZU: 782.1.071.2(478):325.25(430)(=161.1)

Пилипецкий Сергей

Metodele moderne de predare a obiectelor muzicale teoretice

51-55

CZU: 781:372.8:004

Gamurari Pavel

Слушание, транскрибирование и анализ джазовых композиций в процессе формирования навыков импровизации

55-60

CZU: 78.036.9:781.65

Дашевский Вячеслав

Trompetişti celebri ai epocii swingului şi contribuţia lor la istoria jazzului mondial

60-65

CZU: 785.161.036.9+780.8:780.646.1.036.9+780.8:780.646.1.071.2

Hăruță Petru

Dezvoltarea calităţilor psihomotrice la vocalişti in cadrul instituţiilor de invăţămant artistic

65-68

CZU: 784.95(07)

Blăndu Adela

Dirijorul Ilona Stepan – promotor al artei corale profesioniste din Republica Moldova

69-76

CZU: 784.087.68.071.2(478)

Burlac Fedora

Personajele feminine din operele lui G. Puccini – intruchipare a verismului italian

76-80

CZU: 782.1.036.1(450)+782.1:781.61+784.21.087.612:781.61

Busuioc Tatiana

Барселона Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье как образец дуэта в стиле classical crossover

80-86

CZU: 782.1.071.2(460)+784.66.071.2(410+784.087.62:781.61

Munteanu Angelica

Организация музыкального времени в сонате-воспоминании (ОР. 38) Н. Метнера

87-92

CZU: [780.8:780.616.433.082.2]:781.61

Георгиева Мария

Органная музыка композиторов Республики Молдова

93-97

CZU: 780.8:780.649.036(478)

Стрезев Михаил

The use of advanced technologies on the theatre stage in the late 20th – early 21st centuries

98-101

CZU: 792.022:004

Dubovskaya Ksenia

Conceptul de literatură: teorii şi controverse

101-106

CZU: 82.0

Şchiopu Constantin

Scenariul. Legităţile construcţiei compoziţionale a scenariului

106-110

CZU: 792.026

Panfil Lidia

Die ersten inszenierungen der rockoper in der musik-comedy-theater der Ukraine

110-114

CZU: 792.54(477).02

Schiukina Julia

Relaţia „profesor – operă literară – receptor”: o abordare teoretico-metodologică

114-118

CZU: 82:37.015.31+82.0:111.852

Şchiopu Constantin

Розовые очки: защита или отрицание? о детском репертуаре Белорусского государственного театра кукол

118-123

CZU: 792.97.027.2(476)+792.97.091.6(476)

Волчёк Александра

Rolul culorii in scenografia filmului de ficţiune

123-126

CZU: 791.221/228.021+791.63.017.4

Bulat Vladimir

Estrada – artă de sinteză. specific şi particularităţi

127-131

CZU: 792.7

Basaev Elena

Educaţia artistică – o ramură a invăţămantului

131-134

CZU: 37:7

Lucan Ivona

Coordonate artistice si terapeutice in pregătirea viitorilor actori

134-137

CZU: 792.028:37

Nistor (Muşetescu) Iuliana

Техника женского классического танца первой половины ХХ века

138-142

CZU: 792.82-055.2.03

Касиан Татьяна

Ucenicia la Bauhaus. Aspecte metodologice

143-149

CZU: 378:72(430)

Starţev Ala , Jabinschi Tatiana

Lecţia ca formă de bază in realizarea obiectivelor artistico-plastice in invăţămantul general

150-154

CZU: 37.091.321+37.016:7

Hubenco Teodora

Analiza critică a surselor bibliografice la disciplina istoria artelor

154-158

CZU: 37.016:7.03:002+002:7.03

Raşchitor Tatiana

Compoziţia – baza procesului de dezvoltare a percepţiei vizuale creative la studenţi

159-163

CZU: 75.012/013+159.937.52

Jabinschi Ion

Творчество Ли Бао Йи: современные пути развития Цзяньчжи

163-166

CZU: 745.54(52)

Цзуню Янь

Metodele de cercetare ştiinţifică aplicate in cadrul picturii figurative

166-169

CZU: 75:001.891

Platon Liliana

Tematica naţională – atribut firesc in arta gravurii

170-175

CZU: 76.04(478)+76.02(478)+316.74

Comendant Tatiana

Utilizarea mijloacelor neverbale in procesul predării

175-180

CZU: 37.091.3:159.925.8

Crăciun Claudia

Specificul valorilor educaţionale moderne la tinerii din Republica Moldova

180-185

CZU: 316.752+37.015.311

Valueva Marina

Проблемы города как культурно-эстетической среды

185-190

CZU: 37.017:111.852(1-21)+37.091.212

Юдина Екатерина

Moda ca fenomen estetic şi formă de comunicare

190-196

CZU: 687.016

Lazăr Ludmila

The importance of independent work of students guided by the professor at university

196-199

CZU: 378.091.322

Popova Elena