IBN
Închide
Jabinschi Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

  Repere conceptual-estetice privind utilizarea plein-airului cu studenții
Jabinschi Ion
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-202-0.
Disponibil online 24 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

   Impactul perceptiv vizual al operei de artă monumentală mozaicală
Jabinschi Ion
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(43) / 2022 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 2 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influența plein air-ului la dezvoltarea percepției vizuale a studenților în pictură
Jabinschi Ion
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-176-4.
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influența plein air-ului la dezvoltarea percepției vizuale a studenților în pictură
Jabinschi Ion
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleTezele comunicărilor
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Obiectul textil
Jabinschi Ion
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleTezele comunicărilor
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Salvgardarea panoului din mozaic arta (atributele artei), autor Mihai Burea: atribut de valorificare a patrimoniului cultural naţional
Jabinschi Ion
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(42) / 2022 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 4 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

  Influența textului din picturile murale asupra calității receptării lor
Jabinschi Ion
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perceperea vizuală a icoanei
Jabinschi Ion12
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Repere teoretice pentru dezvoltarea la studioși a unei receptări corecte și eficiente a textelor din picturile murale
Jabinschi Ion
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Va fi sau nu reamplasat panoul din mozaic “Arta (Atributele artei)”?. Autor Mihai Burea
Jabinschi Ion
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3513-8-6..
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

  Compoziţia – baza procesului de dezvoltare a percepţiei vizuale creative la studenţi
Jabinschi Ion12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perceperea vizuală a imaginii icoanei
Jabinschi Ion12
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

  Avem sau nu nevoie de reamplasarea panoului din mosaic „Arta (atributele artei)” de Mihai Burea
Jabinschi Ion12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Delimitări conceptuale ale icoanei Judecata de Apoi prin percepţia vizuală a raiului şi iadului
Jabinschi Ion12 , Arbuz-Spatari Olimpiada2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Niveluri de dezvoltare la studenții artiști plastici a percepției vizuale a picturii monumentale
Jabinschi Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnalele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Promovarea tehnicii mozaicului – cea mai rezistentă tehnică a picturii murale și perceperea vizuală a compozițiilor monumentale
Jabinschi Ion12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

  . Educația vizuală – procesul principal în dezvoltarea percepției vizuale a picturii
Jabinschi Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnale ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor
Vol. 17, Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-393-5.
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Conservarea panoului din mozaic „arta (atributele artei)”  realizat de Mihai Burea
Jabinschi Ion , Jabinschi Valeriu
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularitățile picturii in tehnica pastelului in dezvoltarea percepției vizuale la studenți
Jabinschi Ion12
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

  Dezvoltarea la studenți a percepției vizuale prin studiul în domeniul picturii murale din Republica Moldova
Jabinschi Ion1 , Arbuz-Spatari Olimpiada2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Imaginea Scării in pictura bisericească medievală din Moldova
Jabinschi Ion12
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Repere teoretice în studierea percepției: noțiuni și clasificări
Jabinschi Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnalele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul educaţiei in dezvoltarea personalităţii (din perspectiva perceperii picturii murale)
Jabinschi Ion12
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

  Dezvoltarea percepției vizuale prin ideile de rai şi iad în tradiţia biblică și populară, în baza cursului universitar „Pictura murală”
Jabinschi Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnalele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.15, Partea 1. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-921-22-0.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mitologia morții în tradiția românească
Jabinschi Ion , Jabinschi Valeriu
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Mitologia morții în tradiția românească
Jabinschi Ion , Jabinschi Valeriu
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

  Insușirea tehnicilor și tehnologiilor picturii murale
Jabinschi Ion , Jabinschi Valeriu
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(23) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-39. Vizualizări-969
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

  Tehnici clasice ale picturii murale în expresii moderne și durabilitatea lor în timp
Jabinschi Ion
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Arts and Desing
Vol. 1. 2011. Chișinău. ISBN 978-9975-101-67-7.
Disponibil online 29 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

  Erminia şi reprezentările raiului şi iadului în bisericile medievale moldoveneşti
Jabinschi Ion
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(8-9) / 2009 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

  Pictura murală — artă a durabilităţii
Jabinschi Ion
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 22 September, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 30 of 30