IBN
Închide
Jabinschi Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 2

Influența plein air-ului la dezvoltarea percepției vizuale a studenților în pictură
Jabinschi Ion
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul textil
Jabinschi Ion
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Influența textului din picturile murale asupra calității receptării lor
Jabinschi Ion
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perceperea vizuală a icoanei
Jabinschi Ion12
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice pentru dezvoltarea la studioși a unei receptări corecte și eficiente a textelor din picturile murale
Jabinschi Ion
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Va fi sau nu reamplasat panoul din mozaic “Arta (Atributele artei)”?. Autor Mihai Burea
Jabinschi Ion
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3513-8-6..
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Compoziţia – baza procesului de dezvoltare a percepţiei vizuale creative la studenţi
Jabinschi Ion12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perceperea vizuală a imaginii icoanei
Jabinschi Ion12
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Avem sau nu nevoie de reamplasarea panoului din mosaic „Arta (atributele artei)” de Mihai Burea
Jabinschi Ion12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitări conceptuale ale icoanei Judecata de Apoi prin percepţia vizuală a raiului şi iadului
Jabinschi Ion12 , Arbuz-Spatari Olimpiada2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niveluri de dezvoltare la studenții artiști plastici a percepției vizuale a picturii monumentale
Jabinschi Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea tehnicii mozaicului – cea mai rezistentă tehnică a picturii murale și perceperea vizuală a compozițiilor monumentale
Jabinschi Ion12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Conservarea panoului din mozaic „arta (atributele artei)”  realizat de Mihai Burea
Jabinschi Ion , Jabinschi Valeriu
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile picturii in tehnica pastelului in dezvoltarea percepției vizuale la studenți
Jabinschi Ion12
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Dezvoltarea la studenți a percepției vizuale prin studiul în domeniul picturii murale din Republica Moldova
Jabinschi Ion1 , Arbuz-Spatari Olimpiada2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea Scării in pictura bisericească medievală din Moldova
Jabinschi Ion12
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul educaţiei in dezvoltarea personalităţii (din perspectiva perceperii picturii murale)
Jabinschi Ion12
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Mitologia morții în tradiția românească
Jabinschi Ion , Jabinschi Valeriu
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Mitologia morții în tradiția românească
Jabinschi Ion , Jabinschi Valeriu
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Insușirea tehnicilor și tehnologiilor picturii murale
Jabinschi Ion , Jabinschi Valeriu
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(23) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-32. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23